Transtemas affärsidé

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

 

Läs mer

Se filmen om Transtema

 

 

 

Läs mer

Investor Relations

För Investor Relations, gå till www.transtemagroup.se 

 

LÄS MER 

Vi fokuserar på infrastrukturen sedan 1997

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Transtema levererar projektering , design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät.

Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Transtema ges i många fall förtroendet att hantera drift och underhåll vilket görs via en egen serviceorganisation.

Tjänster

 

Referenser

Ett urval av kunder vi jobbar med