Göteborgs Hamn

Nytt supportavtal med Göteborgs Hamn

På nyåret startar vi upp vårt avtal med Göteborgs Hamn avseende support av deras fiberinfrastruktur. Avtalet omfattar alla aktörer/brukare i de olika hamnarna som gemensamt handlat upp tjänsterna under Göteborgs Hamns ledning.

Det känns mycket inspirerande att få vara med och felavhjälpa samt förbättra fibernätet för så viktiga samhälls- och näringslivsaktörer. Dessutom med stora nya aktuella projekt som t.ex ny kombiterminal i ytterhamnen samt en helt ny hamnterminal i Arendal.

 

 

November -17

Vi söker 3 st Fibertekniker som vill göra skillnad!
Vi fortsätter vår expansion och bygger framtidens Transtema. Läs mer under ”Transtema 2025”.
Vi kan erbjuda en mycket spännande miljö och många olika typer av uppdrag.
Utvecklingsvägarna är många och vi bygger just nu stommen av fältkompetens för att möta kundernas behov. Du får en central roll i vår fortsatta utveckling och får jobba i framkant för att serva och bygga framtidens infrastruktur.

Ny VD till Transtema AB

Fr.o.m 1 nov är Klas Lindvall ny VD för Transtema AB.
I samband med tillträdet övergår den tidigare VD:n Magnus Johansson helt till sin roll som koncernchef för bolagsgruppen Transtema Group AB.

Klas har ett förflutet från branscher som Bank & Finans, Trading, Bemanning/Rekrytering och Entreprenad. De senaste 18 åren har han haft chefs- & VD-roller blandat med Interim Manager uppdrag.

Koncernen har växt snabbt och består idag av 18 st dotterbolag varav Transtema AB är det bolag där allt startade 1997.

Att vara del av den marknadspotential som följer med fiberutrullningen ställer krav både på affärsmannaskap och leveranskvalitet. Vi är i ett skede där historien med teknikintensiva tjänster
fortsatt utgör basen för vår verksamhet ur ett koncernperspektiv, men där volymerna drivs upp av nätbyggnationsprojekt. Vi tillhör de bolag i koncernen som bygger nät.

Genom att förvalta det förtroende vi fått av våra kunder genom åren kan vi nu utnyttja positionen
vi skaffat oss. I kombination med den geografiska spridningen koncernen nu har är vi en spelare att
räkna med framöver. Blandningen av teknik och bygg är intressant tycker Klas.

-”Det jag framförallt skall bidra med här är min bakgrund i entreprenad. Det handlar om att vi skall utveckla Transtema AB utifrån det nya affärslandskapet som kommer med koncernens storlek och med våra kunders behov. Parallellt med nya möjligheter behöver vi säkerställa vårt fokus på vår närmiljö och de behov som finns här. Efter en period av mycket stark expansion har vi idag etableringar på 4 orter från Strömstad till Helsingborg .
Det är utifrån dessa verksamheter vi nu bygger framtidens Transtema i Väst- & Sydsverige. Att vi har tillgång till hela koncernens kompetens är en trygghet för kunden och det skapar närmast obegränsade möjligheter för de anställda.

- Vårt erbjudande till både kund och kandidat är mycket attraktivt, för att inte säga svårslaget!”-avslutar Klas.

 

Oktober -17

Transtema AB tecknar nytt avtal med Huawei.
Vårt samarbete med Huawei förstärks via ett nytt avtal i vilket vi är deras
leverantör av CS LAN-tjänster.
Tjänsteleveranserna omfattar Örebro län, V Götaland, Halland och Skåne.