Nät

Transtema levererar projektering , design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät.

Fibernät

Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Transtema ges i många fall förtroendet att hantera drift och underhåll vilket görs via en egen serviceorganisation.

Datanät

Transtema projekterar och bygger datanät inom fastigheter för såväl fiber som kopparbaserade nät.

Radionät

Transtema har mångårig erfarenhet av olika radiotekniker för både utom och inomhusbruk. Transtema hanterar allt från radioplanering, byggnation, driftsättning till service och underhåll.

Teknik

Transtema arbetar inom områdena systemdesign/nätverksdesign, installation samt driftsättning av nätverksutrustning. Transtema har mångårig erfarenhet av operatörsnät där vi utför konsultuppdrag inom nätverksdesign och implementation.

Transtema hanterar via egen serviceorganisation service, drift och övervakning av kommunikationsnät 24/7 med garanterad inställelsetid.

Nätverksutrustning

Transtema verkar som en leverantörsoberoende återförsäljare av nätverksutrustning.

Transtema kan som oberoende återförsäljare sätta kundens behov i fokus och erbjuda de bästa lösningarna i varje unikt fall.