sm md lg xl xxl

Våre verdier

Tenk nytt

Vi er stolte over den entreprenørskap og drivkraft som vi har innen Transtema, noe som gjør oss til ledende for utviklingen i bransjen. Dette gjennomsyrer hele vår virksomhet fra ledelse til den enkelte ansatte. Vi ønsker at alle ansatte skal være engasjerte i vår utvikling fra å løfte forbedringsforslag til å delta i forbedringsprosjekter.

Vis respekt

Hos Transtema møter vi hverandre, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet med respekt. Dette innebærer at vi oppfører oss profesjonelt, omtaler hverandre på en vennlig måte og viser omtanke for alle rundt oss. I et miljø der vi føler oss trygge og støtter hverandre, kan vi vokse og bidra positivt til virksomheten. Ansatte er stadige representanter for vårt selskap, og vår atferd påvirker ikke bare oss som individer, men også Transtema som merkevare.

Ta ansvar

Transtema ønsker å være en pålitelig arbeidsgiver, leverandør og kunde som inspirerer til tillit. Dette er et ansvar Transtema ønsker at alle ansatte skal forvalte på best mulig måte og vise at de tar det på største alvor. Vi tror også at det er viktig å tørre å delegere ansvar til alle som jobber for oss og vise at ansatte har selskapets full tillit til å forvalte dette. At hver og en som jobber for Transtema tar ansvar for sine arbeidsoppgaver er en viktig del av å oppnå den kvalitet og service vi ønsker å tilby våre kunder.