sm md lg xl xxl
Medarbetare

Att leda omställningen till 100% eldrivna fordon

Transtema har en fordonsflotta på omkring 900 bilar. För att nå målet om 0 fossila utsläpp till 2030 står vi inför en omställning till 100% eldrivna fordon. Den som leder omställningen är Henrik Olsson som sedan 2018 varit fordonsansvarig på Transtema. Henrik började sin resa på Transtema som tekniker, sedan gick han över till en roll som ansvarig för instrument och verktyg innan han tog klivet över till rollen som fordonsansvarig.

Som fordonsansvarig arbetar Henrik med den dagliga driften, allt från att omflytta bilar efter behov och hantera bilar som havererat till skador och försäkringsärenden. Arbetet innebär ett nära samarbete med verksamheten där problemlösning och att bemöta förändringsbeslut är en del av vardagen.

Henrik arbetar också med ett strategiskt arbete för att vi ska nå våra målsättningar och få god ekonomi i flottan. Det handlar om att hitta nya lösningar och tillföra ny inredning som exempelvis gör att teknikerna kan ladda sin dator och förvara samt förankra sin utrustning på ett säkert sätt. När bilar inte längre är lönsamma att laga pågår ett succesivt arbete med att byta ut dem till elektrifierade alternativ som kan möta verksamhetens behov och reducera koldioxidutsläppen av flottan.

“Det är verksamhetens behov som styr fordonsflottan samtidigt som den ska vara i enlighet med de ambitiösa miljömål som vi satt upp. Det innebär en daglig dialog med servicecheferna och med personalen. Det är det jag gillar mest med det här jobbet – jag får komma nära och veta vad som händer i verksamheten, vad personalen tycker och efter bästa förmåga samla informationen för att göra deras arbetsmiljö bättre.”

Vad betyder våra fordon för teknikernas arbetsdag?

Teknikerna spenderar mycket tid i bilen, ofta sitter de i bilen och äter lunch, laddar sin dator och avrapporterar sina jobb. Därför spelar fordonen en viktig roll i teknikernas arbetsdag och vi behöver ge dem rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Jag tycker våra fordon är bra utrustade men det är ett löpande arbete – att hela tiden vrida och vända på saker för att hitta nya lösningar och förbättringar.

Verksamheten ändras hela tiden och då behöver vi tänka nytt när det kommer till fordon också. För mig är det viktigt att vara lyhörd och att förslag på förändringar utvärderas och diskuteras med våra tekniker samt förankras med produktionsledningen.

Hur ser du på omställningen till elbilar, vad betyder det för dig som fordonsansvarig?

Jag tycker att vi har en viktig roll i den här omställningen. Transtema har en så pass stor fordonsflotta att en omställning till elbilar får en betydande genomslagskraft, där har vi verkligen chansen att vara ett föregångsexempel för hur företag kan ställa om flottan. Det blir inte lätt eftersom vi jobbar en hel del med entreprenadarbeten, men lyckas vi med det kommer vi kunna visa för fler att det här är vägen framåt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du kopplat till omställningen?

Utmaningarna blir att möta verksamhetens behov efter det bilmarknaden har att erbjuda, vi kan inte köra ut en Golf till en tekniker som ska dra en grävmaskin. Vi kommer också behöva optimera vår planering för att vi ska slippa ladda extra på arbetstid, sådant får vi titta mer på än vad vi har gjort tidigare. Det finns stora möjligheter och det kommer bli många frågor längst vägen. Det blir viktigt att ha rätt mindset, att tänka nytt, har man det så löser det ganska många knutar på vägen.

Den gröna omställningen är en stor omställning men allt är görbart, det handlar bara om att man ser det här som ett nytt sätt att arbeta.

Vad är det bästa med din roll på Transtema?

Det är snabba puckar, mycket kontakt med alla trevliga medarbetare och jag gillar att det hela tiden kommer nya utmaningar. Jag tycker att min roll är viktig, den är inte lätt men jag känner varje dag att det jag gör är nödvändigt, att jag gör nytta och bidrar med det jag kan.

Jobba på Transtema

Är du intresserad av att jobba på Transtema?

Håll koll på vår karriärsida för att se lediga tjänster.