sm md lg xl xxl
Kulturkommittén

Transtemas kulturkommitté etablerar fenomenet Feedback Fridays

Vi vet att positivitet skapar mer positivitet

Vår företagskultur är något vi värnar mycket om och kontinuerligt arbetar med för att utveckla. Transtemas Kulturkommitté bedriver en rad olika projekt som ni tidigare har kunnat läsa om.

Vi växer och motiveras av feedback

Vi är säkra på att vi människor behöver, motiveras och växer av feedback, så vårt mål är att skapa ett tillåtande feedbackklimat. Feedback Fridays etablerades hos oss för att avsluta veckan på ett positivt sätt och gå in i helgen med en härlig ryggdunk.

Feedback Fridays är tänkt att öppna dörren till att våga lyfta varandra som människor och kollegor. Det kan handla om att en kollega har presterat bra, knäckt en tuff nöt, ställt upp lite extra eller helt enkelt spridit en fantastisk energi.

Belöning till kollegor som lyfter varandra

De senaste veckorna har vi haft ett extra fokus på just feedback och belönar våra kollegor runt om i landet som lyfter varandra oavsett dag. Vår förhoppning är att Feedback Fridays ska öka viljan att sprida sina positiva upplevelser oftare och att det inte bara stannar vid en god tanke.

Vi vet att positivitet skapar mer positivitet, vilket i sin tur skapar välbefinnande och därmed stärker vår gemensamma psykosociala hälsa.
Inte nog med det så visar också en rad studier inom området att ett bra feedbackklimat minskar stressen hos medarbetarna och stimulerar individen. Det är alltså en viktig komponent i en sund arbetsmiljö och stärker organisationen som helhet.

Fram med mer positiv feedback helt enkelt!