sm md lg xl xxl
Medarbetare

Från trainee
till avtalsansvarig

”Det finns många på företaget med otroligt mycket erfarenhet och kunskap som gärna stöttar.”

Erika Henningsson började som trainee på Transtema i augusti 2022. Under traineeprogrammet fick hon rotera mellan olika delar av företaget och fick möjlighet att sätta sig in i olika arbetsuppgifter. Sedan några månader tillbaka har hon klivit in i sin nya roll som avtalsansvarig på avdelningen för kundavtal och processer.

Hur kom det sig att du sökte tjänsten som trainee på Transtema?

Jag studerade Civilekonomprogrammet med inriktning mot management på Högskolan i Borås och funderade på vad jag ville göra efter examen. Under min utbildning fick jag kunskap inom flera olika områden, till exempel ekonomi, marknadsföring och organisation. Jag tycker att det var en väldigt bra grund, men jag visste inte riktigt vad jag ville arbeta med efter examen.

En kompis till mig hade precis börjat jobba på Transtema och pratade väldigt gott om företaget. Jag sökte traineetjänster och såg att Transtema lagt upp en och då kändes det givet att söka. Jag lockades av att gå ett traineeprogram eftersom det ger en möjlighet att se olika delar av en verksamhet och få en helhetsbild ganska snabbt.

Hur skulle du beskriva din tid som trainee på Transtema?

Både utmanande och lärorik! Jag har haft mycket kontakt med både kollegor och kunder, vilket jag har tyckt har varit väldigt roligt. Mina kollegor har varit väldigt inkluderande vilket har gjort att jag har känt mig välkommen från start.

Under traineeperioden har jag fått ta mig an många olika uppgifter som har utmanat och utvecklat mig. Dessutom har jag fått vara med och styra vilken riktning min traineeperiod ska ta och känna efter vad jag tycker är extra roligt att jobba med. Att få vara med och påverka ser jag som en stor fördel.

Vad tar du med dig från din traineeperiod?

Eftersom den ena dagen aldrig är den andra lik har jag lärt mig att ta saker som de kommer och försöka sätta mig in i nya situationer och nya tankesätt. Det handlar om att försöka förbereda sig inför utmaningar och komma in i tänket utan att ha en manual.

Jag har också lärt mig mer konkreta saker, som att göra analyser av branschen, göra lönsamhetsanalyser, samordna möten och projekt samt utveckla mina kunskaper i olika program, som till exempel Excel. Jag har också blivit bättre på att ta upp telefonen och ringa en kollega. Det finns många på företaget med otroligt mycket erfarenhet och kunskap som gärna stöttar. Kollegorna kan verkligen hjälpa till så man kommer vidare i en arbetsuppgift tack vare nya infallsvinklar.

”Förståelse för hur saker och ting hänger ihop”

Under sin traineeperiod fick Erika vara en del av avdelningarna sälj, marknad och kommunikation samt kundavtal och processer. Genom att arbeta inom flera olika delar av företaget fick Erika möjlighet att få inblick i hur olika avdelningar arbetar samt vara med och bidra med nya idéer och tankar.

”Traineeprogrammet har gett mig en förståelse för hur saker och ting hänger ihop – hur vi jobbar med förbättringar, utmaningar och att det finns så många olika komponenter för att få maskineriet att gå ihop och bli ett framgångsrikt företag där medarbetarna trivs.”

”Innan jag började som trainee hade jag egentligen inte någon kunskap om telekombranschen, men det har jag nu. Att få större förståelse för branschen och kunna väva in det i arbetet med avtal, interna processer, försäljning med mera har varit väldigt kul. Att kunna se färdiga produkter av det jag har arbetat med har också varit väldigt roligt. Jag har till exempel fått skapa anbud, skriva reportage som vi har publicerat i externa kanaler, varit delaktig i att forma avtal och samordnat konferenser.”

Ny roll sedan början av sommaren

Tidigt i somras avslutade Erika sin traineeperiod och övergick i stället till en roll som avtalsansvarig. Det innebär att hon ansvarar för ett antal kunders avtal. Oftast rör det sig om avtal som gäller för större geografiska områden eller är rikstäckande där det krävs mer samordning och uppföljning.

”Mina arbetsdagar består av att ha kontakt med våra kunder och ha en kontinuerlig dialog. Jag har också ansvar för ekonomiska delar, såsom att följa upp lönsamheten och sköta fakturering. Det är också viktigt med mycket dialog internt för att tillsammans få allt att fungera som det ska och för att försöka hitta förbättringsområden. Jag är glad att jag har med mig mina erfarenheter från traineeprogrammet. I min roll finns det i många fall ingen instruktionsbok för exakt hur man ska lösa en uppgift, och därför är jag glad att jag har med mig de olika färdigheter jag har fått från traineeprogrammet och att jag kan be kollegorna som jag mött längst vägen om hjälp.”

Jobba på Transtema

Är du intresserad av att jobba på Transtema?

Håll koll på vår karriärsida för att se lediga tjänster.