sm md lg xl xxl
Göteborgs Stadsmission

Transtema inleder samarbete med Göteborgs Stadsmission

Vi vill ta ansvar och göra skillnad!

Transtema inleder samarbete med Göteborgs Stadsmission

Vi vill ta samhällsansvar och göra skillnad!

Inom ramen för koncernens hållbarhetsarbete lägger vi stor vikt på vårt samhällsengagemang. För att vi ska vara relevanta och bidra där det behövs mest, har vi nyligen inlett ett treårigt samarbete med Göteborgs Stadsmission. Tillsammans utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, där vi tagit fasta på minskad fattigdom och utanförskap samt ökad inkludering och jämställdhet.

Näringslivet spelar en viktig roll när det kommer till att förbättra samhället

Fattigdom finns överallt och pandemin har inneburit försämrade levnadsvillkor för nya grupper men också gjort det svårare för de redan utsatta att få hjälp. Tillsammans med Stadsmissionens erfarenhet och breda nätverk, vill vi på Transtema bidra med resurser, medarbetare och insatser över hela Sverige.

Vad är viktigt för er med samarbetet?

”Vi har valt att rikta våra insatser mot barnfamiljer där vi ser ett stort behov just nu. Andelen barn som lever i fattigdom i Sverige har ökat och vi tror att det är här vi kan göra störst skillnad! Att som barn få känna trygghet, ha mat för dagen och möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, är ett sätt att känna samhörighet och minska ojämlikheterna i samhället. Om vi kan vara med och ge barn bättre förutsättningar är det ovärderligt sett till individen men också för samhället i stort.” Säger Sofia Hermansson, Marknads- och Kommunikationschef, Transtema Group.

En självklar partner för Transtema

Göteborgs Stadsmission har funnits länge och hjälpt till där samhällets skyddsnät många gånger brustit. Därför var Göteborgs Stadsmission ett självklart val av samarbetspartner för Transtema.

Transtema huvudkontor är placerat i Göteborg och det här företagets medarbetare har störst möjlighet att delta i volontärinsatser. Att Transtema finns över hela Sverige öppnar för möjligheter att också att genomföra aktiviteter på Stadsmissionens övriga orter i landet.

”Vårt samarbete är också viktigt sett ur ett medarbetarperspektiv. Vi märker ett ökat krav från våra anställda att vi som organisation har ett aktivt miljö- och samhällsengagemang. Frågan ställs allt oftare på våra anställningsintervjuer, hur vi som organisation arbetar med dessa frågor. Självklart vill vi möta det engagemang och intresse som finns hos våra medarbetare och visa att vi tar ansvar.” Avslutar Sofia Hermansson