sm md lg xl xxl
Nätövervakningscentral, NOC

Hög komplexitet i efterfrågan på NOC-tjänster och växande säkerhetskrav

Framtidens krav på drift och övervakning är här

Transtema:s NOC i Gävle startade redan 2006, då en av våra större kunder bad om hjälp med övervakning av sitt nät. Tre månader efter start driftsatte och övervakade vi dygnet runt.

Vi fick en pratstund med Patrick Gissberg, driftchef på NOC och Lukas Arnar, nätverkstekniker

Patrick har varit med från sedan starten och följt Sveriges fiberutbyggnad på nära håll.
Vi arbetar skift för att säkerställa tillgänglig kompetens dygnet runt. ”Främst är det Stadsnät och regionala nät över hela landet vi driftar och övervakar”, säger Patrick.

”Arbetet på NOC har förändrats mycket under de 15 år vi varit igång och vi sett både med- och motgångar under Sveriges fiberutbyggnad. Det har varit oerhört lärorikt och gett oss en genuin kunskap om nätens arkitektur som vi överför till våra nya kollegor.”

”Ja, det stämmer” flikar Lukas in. ”Vi har ett stort spann i erfarenhet och kompetens i gruppen, men vi är också nyfikna. Vi har ett nära samarbete med våra konsulter som designar nät och nätstruktur samt vår supporttjänst som många gånger är våra kunders 1st line support. De löser oftast de lite enklare problemen som uppstår direkt mot slutkund men det kan ge oss en hint om större problem som snabbt behöver åtgärdas innan fler av kunders användare drabbas.”

Det låter som ni måste kunna mycket om nätstruktur, hårdvara, system och mjukvaror?


De tittar på varandra och skrattar. ”För många av oss är kommunikationsnätverk och ’burk’ ett intresse. Flera av oss har egna nätverk hemma där vi testar olika lösningar. Vi är riktiga nördar” skrattar Lukas.

Patrick fyller i, ”Det är kunskap och ett genuint intresse som utgör grunden. Vi håller oss naturligtvis uppdaterade på de olika hårdvaror, system och mjukvaror vi hanterar. Vi läser in och certifierar oss på den utrustning och de program som är stommen i våra kunders nät. Vi har ett nära samarbete med olika leverantörer och vid behov löser vi problem tillsammans. Samarbete och engagemang bidrar naturligtvis till bättre tillgänglighet för kunden.”

NOC-tjänster har förändrats en del under åren. Hur tror ni det ser ut om 5-10 år?


”Vi befinner oss i en expansionsfas just nu. Sedan en tid tillbaka har vi två NOC:ar inom koncernen, varav den ena är specialiserade på nationella nät och mobilnät. Hos oss fokuserar vi på stadsnät, regionala och lokala nät, kommuner och större företag. Tillsammans har vi fantastiska möjligheter att övervaka alla typer av kommunikationsnät i hela Sverige genom samarbete, kunskap och innovation”, säger Patrick.  ”Vi har koncernens alla multitekniker som finns överallt och vi når dem dygnet runt om det behövs.” fyller Lukas i. ”

Patrick ser framför sig en spännande utveckling. ”Vi ser absolut att kraven från nätägare ökar, främst när det gäller tillgänglighet och driftsäkerhet. När allt fler jobbar hemifrån och möts digitalt blir det tydligt hur viktigt det är att nätet fungerar. Vi ser därför att nätägare kommer att öka samarbetet för att säkerställa uppgraderingar, kapacitet och övervakningstjänster. Det i sin tur ställer allt högre krav på säkerheten i näten. Risk- och konsekvensanalyser kommer att öka och förmodligen leda till uppgraderingar av många nät. Kraven på drift och övervakning kommer också att öka, särskilt dygnets alla timmar. Utrustningen i näten kommer att bli ’smartare’ vilket någonstans landar på oss som sköter drift och övervakning att åtgärda, serva, underhålla, uppdatera. Ja, jag ser att det kan bli betydligt större komplexitet i framtida NOC-tjänster och att säkerhetskraven, som redan är höga, kommer att bli ännu högre, både från våra kunder och från oss själva.”