sm md lg xl xxl
Hållbarhet

Transtema i projekt för unga arbetssökande

Chans till jobb inom bristyrket, masttekniker

I en gemensam satsning tar Transtema och Boost Technical Power ansvar för att kompetenssäkra till en bransch i stort behov av arbetskraft. Konceptet bygger på att ge unga arbetssökande möjlighet till utbildning och därefter jobb i en framtidsbransch.

Vi vill vara med och göra skillnad!

Arbetslösheten i Sverige är fortsatt hög, i jämförelse med andra länder i Europa. Speciellt utsatta är ungdomar. Vinsterna för individen och samhället i stort med att tidigt komma in på arbetsmarknaden är stora. På Folkhälsomyndighetens hemsida går att läsa att psykisk ohälsa och sämre levnadsvanor är en följderna för de individer som inte tidigt etablerats i arbetslivet.

Stor brist inom yrkeskategorin masttekniker

Sveriges teleoperatörer har en ambition att 99 % av Sveriges befolkning inom ett par år ska ha tillgång till 5G. För att nå dessa mål krävs ökade resurser inom yrkeskategorin masttekniker, där det idag råder en stor brist på arbetsmarknaden. Boost Technical Power har därför tagit initiativet till ett utbildningskoncept som bygger på en kombination av teori och praktik.

“Vi ser fram emot att skörda frukterna av detta samarbete som ger oss en möjlighet att både säkra kompetens och kapacitet för pågående men också framtida projekt inom mobil telekommunikation. Transtema räknar med att behovet kommer att finnas i många år framåt och det är extra roligt att vi kan få in fler unga personer i arbetslivet”. Säger Magnus Eriksson VD Transtema Network Services

Möjlighet till anställning i Transtemas 5G-projekt

Efter 13 veckors teoretisk utbildning, som anordnas av Edugrade och ytterligare 4-6 veckors arbetsplatsförlagd praktik hos Transtema är deltagarna certifierade Masttekniker. De har även grundkunskaperna för att underhålla och serva de markförlagda koppar- och fibernäten runt om i landet. Efter genomförd utbildning anställer Boost Technical Power deltagarna för att bland annat arbeta i Transtemas 5G-projekt. En möjlighet för deltagarna att fortsätta sin karriär inom telekombranschen och nätägarnas resursbehov för framtiden säkras.

“Vi är stolta över att kunna ta ett stort steg i rätt riktning mot våra mål. Att vara en partner som utbildar och anpassar kompetenser för branschen och framtiden. Detta är ett steg mot våra mål att inte bara vara en bemanningspartner utan att vara en komplett partner som båda utbildar och utvecklar kompetenser för branschen. Att göra detta projekt tillsammans med Transtema som aktivt jobbar med hållbarhet och samtidigt är störst i landet på fälttjänster känns helt rätt’’. Säger Marcus Andersson, Operativ Chef, Boost Technical Power.