sm md lg xl xxl
Multitekniker

Transtema bereder väg för förnybar energi

Följ med två av våra multitekniker vid transport av 22 vindkraftverk

Transtema bereder väg för vindkraftverk

Varför fick Transtemas multitekniker detta uppdrag?

Att arbetet som multitekniker hos Transtema är varierande har vi tidigare fått en inblick i. Denna gång fick vi chansen att hänga med två av våra tekniker i arbetet med att göra fri väg för 22 jättelika vindkraftverk.
Magnus Ström, projektör på Transtema, berättar: ”Vi fick in en arbetsorder om att ta ner alla teleledningar som korsar vissa vägsträckor. Bakgrunden är att det ska byggas en stor vindkraftspark i Lyngsåsa, cirka 3 mil väster om Växjö. 22 stora vindkraftverk ankommer hamnen i Karlshamn och dessa ska sedan fraktas i delar med lastbil till sin tänkta plats. Det är ett digert arbete för de som planerar projektet – vägar måste breddas och förstärkas, elledningar ska tas ner och så även teleledningar, som är vårt uppdrag för dagen. När vindkraftverken står på plats kommer de vara 210 meter höga och har en rotordiameter på 150 meter! Själva tornet kommer i sektioner och det är höjden på dem som påverkar att teleledningarna behöver tas ned. Vingarna transporteras varför sig och är 75 meter långa!

Vindkraftparken generera el motsvararande 30 000 – 40 000 hushålls årsförbrukning

Denna vindkraftpark ska årligen generera cirka 315 GWh, vilket ger el till motsvarande 30 000 -40 000 hushåll och samtidigt sparar man på miljön med en reducering av cirka 93 000 ton koldioxidutsläpp årligen.
För att utföra jobbet krävs noggrann planering. Alla abonnenter kopplas om innan nedtagningen kan börja. De vägsträckor som påverkas är starkt trafikerade av pendlare både morgon och kväll och därför planeras en tid med minimal påverkan på trafikflödet. Eftersom det inte är möjligt att stänga av trafiken helt bokas tungt skydd, så kallade TMA-bilar för att ge våra multitekniker en säker arbetsmiljö.

Ett lysande exempel på ett av våra värdeord – Ta ansvar

Som åskådare märker man att det är ett väloljat maskineri där alla vet exakt vad de ska göra. En av våra multitekniker förbereder nedtagningen medans den andra ringer Trafikverket och inväntar klartecken för att stoppa trafiken. När klartecken kommer meddelas TMA-bilarna som står redo att slå om signalen till STOPP samtidigt som de går ut med röd flagga och stoppar all trafik i båda körriktningar. Teknikern tar ner kabeln och ger samtidigt tecken att släppa på trafiken igen. Det hela tar inte mer än en minut innan trafiken släpps på igen. Teknikern samlar ihop kabeln, hänger den över axeln och går mot bilen.
Men vad är det mer han går och bär på? ”Skräp! Jag brukar alltid passa på att ta med mig skräp jag hittar ute i naturen på mina uppdrag” säger Jan Werner.
Ett lysande exempel på ett av Transtemas värdeord – Ta Ansvar!