sm md lg xl xxl
Covid-19

Håll i, håll ut
håll avstånd.

Transtemas hantering av covid-19

Nedan finner ni en kort summering av de åtgärder vi har infört för att skydda våra anställda, kunder och samhället i stort för att inte ytterligare öka smittspridningen.

På Transtema är vi måna om kunder, anställda och andra personer omkring oss. Därför följer vi nedanstående punkter vid besök i ditt hem eller annan plats där människor vistas.

  1. Vi stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.
  2. Vi skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med vår hygien.
  3. Under arbetsdagen ska vi vara särskilt uppmärksamma på det egna hälsotillståndet och vid symptom avbryta arbetet.
  4. Vid arbete hemma hos kund ska säkerhetsavstånd alltid hållas till tekniker, minst två meter. Uppehåll dig gärna i ett annat rum medan teknikern jobbar.
  5. Vi använder extra skyddsutrustning vid besök hos riskgrupper eller om du som kund ber om det.
  6. Om du som kund har sjukdomssymptom och jobbet inte kan utföras utan risk, eller om du känner oro, kontakta oss så bokar vi en ny tid. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de rekommendationer som gäller både nationellt och regionalt.

Ta hand om er själva och varandra!