sm md lg xl xxl
Transtema

Transtema i forskningsprojekt om smart landsbygd och sjukvård i hemmet

Vi är med och ser till att nätet fungerar - även i framtiden

Transtema Network Services (TNS) har fått godkänt forskningsstöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att delta i två forskningsprojekt; A5GARD och Smart Landsbygd. Projekten utförs i samarbete med bland annat Lunds Universitet, KTH, Region Västerbotten, Telenor och ett antal andra svenska och internationella partnerbolag. TNS bidrag blir strax under 1,4 MSEK över tre års tid (30% stödnivå).

Projekt för framtida telekommunikation

A5GARD är ett internationellt samarbete där målbilden är att bedriva forskning inom telekommunikation för användare i hemmet, med inriktning på interaktionen mellan människor och maskiner. Särskilt fokus kommer vara på sjukvård och vårdtjänster för äldre och kroniskt sjuka, samt att ta fram standarder för att bemöta olika krav som ställs på telekommunikation i detta sammanhang. Denna typ av tjänster är emotionellt engagerande, ekonomiskt viktiga och tekniskt utmanande.

Smart Landsbygd är ett svenskt systerprojekt till A5GARD. Projektet fokuserar på ny teknik som ska underlätta för boende i glesbygdsområden, genom till exempel kollektivtrafik med självkörande fordon eller leveranser med drönare. Ett första delprojekt är att visa att man kan köra självkörande, elektriska minibussar, som kommer att prövas på den 10 km långa sträckan mellan Storuman och Ensamheten i Region Västerbotten.

Vad gör Transtema?

Transtema är med sin kunskap och bredd inom telekom samt sin rikstäckande organisation en attraktiv partner i dessa projekt. Vi kommer att bidra med tekniskt kunnande och förståelse för de krav som ställs på telekominfrastrukturen i den här typen av utveckling. Våra medarbetares breda kompetens hjälper till att konstruera och testa tekniska lösningar. Dessutom kan vi bidra med drift och övervakning av den nya infrastrukturen. Kort och gott ska vi, även under dessa nya förutsättningar, se till att nätet fungerar.

Magnus Eriksson, VD för Transtema Network Services:
”Vi är stolta och glada över möjligheten att bidra med vår kunskap och erfarenhet i dessa viktiga projekt. Digitaliseringen av samhället har bara börjat och kommer att ständigt utvecklas, och där vill vi vara med och ta ansvar och tänka nytt för ett bättre samhälle.”

Projekten har dragit igång och ska vara klara i slutet av 2023. Mer information om projekten hittar du här:

https://www.celticnext.eu/project-a5gard/

https://smartlandsbygd.com/