sm md lg xl xxl

Transtema skriver under Science Based Target-initiativet

Transtema har anslutit sig till Science Based Target initiative (SBTi) som ett naturligt nästa steg i vårt arbete för ökad hållbarhet. Med undertecknandet av SBTi har Transtema åtagit sig att sätta upp mål som strävar efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, i linje med Parisavtalet.

 

Magnus Johansson, VD och Koncernchef för Transtema Group:

”Transtema arbetar aktivt med hållbarhet och att minimera vårt negativa miljöavtryck, och vi skriver under Science Based Target initiative för att vi vill visa att vi är seriösa med våra målsättningar.

Vår delaktighet i SBTi ger oss en ytterligare drivkraft att sätta upp ambitiösa mål att jobba mot, och vi ser stor potential i våra möjligheter att minska våra koldioxidutsläpp, öka vår återvinningsgrad samt i samarbete med våra kunder och leverantörer hitta strategiska miljömål för hela värdekedjan.

Hållbarhet är en stor och viktig del i våra grundvärderingar genom att vi tar ansvar för vår påverkan på miljön, visar respekt för vår omvärld och tänker nytt i dessa stora och viktiga frågor.”

Om Science Based Target-initiativet

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact (UNGP), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet är till för att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företagen som undertecknar åtar sig att sätta upp vetenskapligt baserade mål för minskning av utsläpp, som överensstämmer med Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Mer information finns på: www.sciencebasedtargets.org

För mer information om Transtemas hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport för 2020 https://www.transtema.com/se/investerare/finansiell-information/hallbarhet/