sm md lg xl xxl
Medarbetare

Våga testa, alla kan utvecklas bara de vill!

Exonas resa på Transtema speglar vem hon är som person – någon som drivs av utveckling och med siktet inställt på att växa och ta sig an nya utmaningar. Hon började som produktionskoordinator och gick sedan vidare till en roll som förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare. Idag är hon gruppchef på Service Operation Center (SOC). SOC leder våra cirka 900 tekniker i deras dagliga arbete och hanterar de arbetsordrar som kommer in. De ser till att rätt tekniker kommer ut till rätt plats utifrån den kompetens som krävs för uppdraget. Det kan handla om både felavhjälpning och installation i alla olika typer av kommunikationsnät.

I rollen som gruppchef leder Exona en grupp produktionskoordinatorer. Att Exona själv har arbetat som produktionskoordinator på Transtema i många år ger henne en stor förståelse för sina medarbetares vardag och vad deras uppdrag innebär. Som ledare är Exonas fokus att skapa en trygg grupp där alla får möjlighet att utvecklas.

”Mitt mål är att mina medarbetare inte ska behöva mig i sitt dagliga arbete. De ska vara trygga i sin roll och i gruppen och våga ta beslut och lösa problem. Sen finns jag alltid där när de behöver mig, för stötta, engagera, motivera och tillsammans leverera resultat.”

Hur är det att jobba som chef och ledare på Transtema?

Jag brinner för att se andra växa och utvecklas. Vi har alla olika styrkor och jag jobbar mycket med att mina medarbetare ska få utveckla sina styrkor och våga ta på sig mer ansvar. De är experter på olika områden och verktyg, det kan till exempel vara någon som är duktig på Excel och hjälper sina kollegor med det eller någon som är duktig på att organisera som får ansvar för att lägga schemat för gruppen.

För mig är det också viktigt att involvera medarbetarna i både det som går bra och i våra utmaningar. Alla medarbetare ska förstå vad målet är och varför de gör något. Det är viktigt för mig att alla förstår syftet med det arbete man gör och hur viktigt det är och vad det bidrar till.

Inspireras av våra värdeord

På Transtema ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång. För att säkerställa att medarbetarna mår bra och trivs hos oss är vi måna om att främja en god och säker arbetsmiljö. En del i det är att arbeta efter våra tre värdeord: ”Tänka nytt”, ”Visa respekt” och ”Ta ansvar”. Värdeorden genomsyrar hela vår verksamhet och Exona berättar att hon involverar värdeorden i sitt dagliga arbete:

”Jag inspireras mycket av våra värdeord. För mig är det en självklarhet att alla ska bidra till en bra arbetsmiljö för det är något vi alla skapar tillsammans. Att visa respekt är en grundförutsättning för en fungerande arbetsmiljö. Att våga tänka nytt och ta ansvar är något jag jobbar med tillsammans med min grupp hela tiden. Jag uppmuntrar att mina medarbetare kommer med nya förslag och idéer och jag tycker det är viktigt att våga delegera. Gruppen har utvecklats mycket av att vi arbetar på det sättet.”

Du gillar att se andra att utvecklas, hur får du själv ny inspiration och kunskap?

På många olika sätt. Dels är jag med i olika nätverk och går på föreläsningar när jag får möjlighet. I våras studerade jag Business Management på IHM Business school i Göteborg. Det var krävande att studera och jobba samtidigt men det var en rolig utmaning och väldigt lärorikt. Jag planerar att fortsätta studera och mitt mål är att ta en kandidatexamen i marknadsekonomi och affärsutveckling. Både för att utvecklas själv och för att bidra till Transtemas tillväxt och framgång.

Vad är det bästa med att jobba på Transtema?

Jag är väldigt stolt över Transtemas mål att ha 50 procent kvinnor i ledande position. Det är en förutsättning att jobba med jämställdhet och inkludering för att vara relevanta idag. För mig är det viktigt att arbeta på ett företag som har en stark värdegrund och jobbar aktivt med jämställdhet.

Anledningen till att jag har jobbat på Transtema i så många år beror på att jag hela tiden fått växa och aldrig stått stilla. Dessutom känner jag mig som hemma här, jag gillar atmosfären och känner många i bolaget. Det är viktigt för mig att trivas på jobbet eftersom jag spenderar mer tid där än hemma!

Vad vill du skicka med personer som funderar på att ta nästa kliv?

Våga testa, alla kan utvecklas bara de vill. På Transtema finns det otroligt mycket utvecklingspotential för den som vill och vågar!

Jobba på Transtema

Är du intresserad av att jobba på Transtema?

Håll koll på vår karriärsida för att se lediga tjänster.