sm md lg xl xxl
Nätövervakningscentral, NOC

Nätövervakningscentralen, ser till att nätet fungerar

Intervju med NOC-operatörerna, Emre och Henok om hur en arbetsdag kan se ut i 3G-nätets tjänst

Intervju med Emre och Henok

I samband med att Transtema fick förtroende att sköta drift och underhåll av 3G-nätet för en av Sveriges större nätägare valde vi att etablera ytterligare en nätövervakningscentral i Sverige som komplement till den vi redan hade i Gävle.

I augusti 2020 började vi så smått starta upp verksamheten i Kista och förbereda för överflyttning från kundens tidigare partner som dittills skött uppdraget från Rumänien. Övertagandet skedde succesivt vilket gav oss möjligheten att bygga upp alla tekniska system, testköra, skapa rutiner och arbetssätt. I oktober var hela övergången till Sverige klar och NOC:en 100 % driftsatt.

Vi fick låna två av våra NOC-operatörer i Kista, Emre och Henok för en intressant intervju om hur en arbetsdag kan se ut i 3G-nätets tjänst.

Hej Emre & Henok!

Vad roligt att ni vill berätta mer för oss om vad det innebär att arbeta på en av våra två nätövervakningscentraler i Sverige.

För oss som inte är så insatta, vad är er huvudsakliga uppgift?

Vår huvuduppgift är att sköta drift och övervakning av stora delar av Sveriges 3G-nät. Vi ser till att nätet är stabilt och tillgängligt för nätägarens kunder. Att kommunikationsnäten fungerar utan störningar är en kritisk samhällsfunktion.

Vad är det för typ av larm som kommer in till er?

Vi får in cirka 40 – 50 larm per dag men mängden varierar ganska mycket. De inkommande larmen kategoriseras och prioriteras utifrån hur allvarligt felet är och hur snabbt det bör avhjälpas för att minimera störningar. De flesta larm är väderrelaterade och ett dygn med kraftigt snöoväder över Sverige genererar extra mycket pling på våra skärmar. Utöver snö kan det vara träd som faller till följd av en storm eller varma somrar som gör att elektroniken blir överhettad och behöver ventileras.
Det är inte bara vädret som ställer till det. Trasiga säkringar, uttjänta kablar eller andra reservdelar behöver kontinuerligt bytas ut för att hålla nätet uppe. Ibland inkommer också fel där vi inte direkt hittar en orsak och då gäller det att snabbt felsöka.
Vid strömavbrott behöver vi identifiera vilket kraftbolag som levererar ström till det aktuella området. Även om masterna går över på batteridrift bör problemet åtgärdas omgående eftersom strömtillförseln endast säkerställs under en begränsad tid.

Hur åtgärdar ni larmen?

Vid strömavbrott är det oftast kraftbolagen själva som ansvarar för att strömtillförseln fungerar som den ska. Vi behöver se till att basstationerna har back-up och fortsätter att fungera även om det inträffar ett externt strömavbrott. När det kommer till andra typer av larm tittar vi på om vi kan lösa problemet centralt från oss på NOC eller om vi behöver skicka ut en av våra egna multitekniker för felsökning. I de fall vi bedömer att våra egna multitekniker bör åka ut så genererar det en arbetsorder till vår fältserviceorganisation. De tar över ärendet och ser till så att rätt tekniker skickas till rätt plats.

Vi försöker hela tiden tänka på vad vi kan förbättra och med tiden öka förståelsen för nätet som vi övervakar. Skickar vi ut en tekniker för att byta en komponent som är fel, så tittar vi samtidigt på om det behövs ytterligare underhållsarbete vi kan åtgärda för att minimera framtida larm. Vi försöker alltid ha ett bredare perspektiv i det vi gör.

Det låter stressigt när larm hopar sig på era skärmar, hur är det?

Vi har i olika prioriteringsordningar beroende på hur snabbt ett larm måste åtgärdas. För det mesta är det vädret som ställer till det när larmen läggs på hög och då är vi oftast förberedda. Flera siter går ner samtidigt och på skärmen ser det värre ut än vad det är då larmen med största sannolikhet hänger ihop med varandra.

Vad är er styrka?

Personalen som rekryterats till den nya nätövervakningscentralen har lång erfarenhet och gedigen kunskap från telekombranschen, mobilnät, TV, IT samt övervakning. Även om mobila nät skiljer sig en del har vi samlat en bred kompetens om hur en NOC fungerar. Vi har också en bra mix av ålder, erfarenhet och olika bakgrund som gör vårt arbete effektivt.

Vad är det roligaste med ert arbete?

Vi är problemlösare ut i fingerspetsarna och varje dag är unik. Vi lär oss hela tiden nya saker och utvecklas, vilket vi ser på resultatet. Vi har en fin stämning i gruppen och samarbetet är på en toppnivå. Vi får uppskattning för det vi gör och täcker upp för varandra. Därför känner vi oss sällan ensamma när vi står inför svåra problem att lösa.

Sker övervakning dygnet runt på NOC:en?

Ja, vi arbetar treskift hos oss. Mobilnätet måste vara uppe och fungera dygnets alla timmar, årets alla dagar. Under kontorstid mån – fredag har vi även vår back-office på plats. Ett gäng med gedigen kunskap om 3G-nätet och som i vissa fall också varit med och byggt upp det. De har rullande jour så vi alltid kan nå dem vid akuta ärenden, även under natten.

Vi övervakar inte bara, vi undersöker också

Vi har stenkoll på vädret och vi åtgärdar inte bara felet på siten utan samtidigt ser vi över ”hur den mår”. En del i vårt uppdrag är att analysera gamla ärenden och då arbeta förebyggande så att samma fel inte ska ske igen. Målet är en högre driftsäkerhet genom att följa upp och kontinuerligt underhålla. Här är våra olika kompetenser en stor fördel och ju längre vi arbetar tillsammans desto mer lär vi oss och blir effektivare i vårt arbete. Vi har färre ärenden nu än när vi började och vi kan stoltsera med en mycket hög tillgänglighet.

Tack för att ni tog er tid att berätta för oss!