sm md lg xl xxl
Fältservice

Fälttekniker

På Transtema erbjuder vi professionella fälttekniker med relevant utbildning, erfarenhet och expertis inom fältarbete för service och underhåll av kommunikationsnät.

Fälttekniker ute på ett underhållsjobb

Våra fälttekniker drivs av kvalitet, säkerhet och vilja att göra det bästa för kunden. De har kompetens att hantera en mängd olika uppdrag som installation, underhåll och reparation av utrustning och anläggningar.

Våra fälttekniker finns över hela Sverige och har de certifieringar, kunskap och utrustning som krävs för att säkerställa ett kvalitativt och kostnadseffektivt underhåll kommunikationsnäten. Vi är stolta över att erbjuda en service i toppklass som ser till att nätet fungerar. Dygnet runt, året om står vi redo att hjälpa till med fältuppdrag i olika typer av kommunikationsnät.

Installationsuppdrag

Installation av kommunikationsutrustning är en komplex process som kräver en hög grad av kunskap och erfarenhet. På Transtema har vi fälttekniker som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att säkerställa att installationerna går smidigt och effektivt. Vi arbetar tätt med våra kunder för att förstå deras behov och anpassar installationen efter deras specifika krav. Vi ser till att installationen är kompatibel med befintliga system och utrustning för att undvika framtida driftstörningar och fel.

Regelbundet underhåll av fälttekniker

En viktig del av vårt arbete på Transtema är att säkerställa att kommunikationsnäten är driftsäkra och fungerar som de ska. Våra fälttekniker är utbildade och erfarna i alla olika delar av nätverksunderhåll, och de är proaktiva i sitt arbete för att förebygga eventuella problem innan de uppstår. Vi använder den senaste tekniken och arbetar enligt branschpraxis för att säkerställa en stabil och säker kommunikationslösning. Vi är noggranna med att lagar och säkerhetsföreskrifter följs för att garantera en trygg arbetsplats för våra medarbetare. Vi har säkerhetsklassade fälttekniker som kan utföra arbeten på våra kunders siter, oavsett grad av säkerhetsklassning.

Fälttekniker 24/7

Våra fälttekniker utför grundliga felsökningar på plats för att identifiera problemet och hitta lämplig reparationslösning. Oftast är det fel som är enkla att åtgärda på plats men ibland är det mer komplexa fel som kräver en mer omfattande insats. Vi arbetar alltid med en hög grad av flexibilitet och anpassar vårt erbjudande efter kundernas specifika behov och önskemål.

Vi finns här för dig dygnet runt! Vi förstår att oförutsedda händelser kan inträffa när som helst, och därför är våra fälttekniker alltid redo att agera snabbt och effektivt för att åtgärda eventuella problem. Oavsett om det gäller en akut reparation eller ett planerat underhåll, kan ni lita på att våra fälttekniker utför en pålitlig och noggrann reparation dygnet runt.

Fälttekniker med säkerhet i fokus

Säkerhet har högsta prioritet hos oss på Transtema och vi tar våra medarbetares säkerhet på största allvar. Det spelar ingen roll om du arbetar i fält eller på kontoret, vi följer gällande arbetsmiljölagar och förordningar för att garantera våra medarbetares säkerhet på arbetet. Våra tekniker går regelbundet olika typer av utbildningar som är relevanta för deras specifika tjänst och vi följer branschenspraxis för att arbetet ska utföras på ett tryggt sätt. Vi har hög kompetens och erfarenhet av att se till att kommunikationsnätverken är säkra och skyddade mot yttre påverkan samtidigt som vi via våra två övervakningscentraler snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella fel. Säkerhet är en viktig kärnkomponent i vår verksamhet.

Kontakta oss om du vill veta mer om fältservice


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.