sm md lg xl xxl

Lastbalansering
Så fungerar det

Transtema förklarar varför det är viktigt med lastbalansering

När du ska installera en eller flera laddboxar är det viktigt med lastbalansering för att kunna ladda så smidigt som möjligt. Skulle man inte lastbalansera kan det leda till överbelastning som i sin tur kan orsaka strömavbrott och skada på elektriska apparater i hemmet eller på arbetsplatsen. Så genom att lastbalansera säkerställer du att varje elnätet inte överbelastas. Det kan i sin tur öka livslängden på elektroniken och minska risk för strömavbrott och onödiga kostnader för underhåll och reparationer.

En väl utförd lastbalansering kan också göra det möjligt för dig att installera fler laddboxar i framtiden utan att du riskerar att orsaka överbelastning. Men det finns olika typer av lastbalansering man kan välja mellan, vi kommer gå igenom dem för att du ska få en förståelse och göra det enklare för dig att välja rätt.

Statisk lastbalansering

Statisk lastbalansering eller lastvakt som det också kallas, är en teknik som används för att begränsa effektanvändningen när man installerar en laddbox. Då begränsar man laddboxen så den inte drar maximal effekt, vilket minskar risken för att elnätet överbelastas.

Det är viktigt att man förstår att statisk lastbalansering inte eliminerar risken för överbelastning av elnätet. Har du stora elförbrukare i hemmet eller arbetsplatsen som används samtidigt som laddboxen kan elnätet fortfarande överbelastas. Då kan det vara nödvändigt för dig att överväga andra åtgärder eller välja en annan typ av lastbalansering.

Det är viktigt att en professionell elektriker som har erfarenhet och kan ta hänsyn till dina specifika behov installerar dina laddboxar. Elektrikern kan ge råd om vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att dina laddboxar laddar säkert och effektivt.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering är en mer avancerad teknik som används för att optimera effektanvändningen när man installerar laddboxar. Det fungerar genom att man integrerar laddboxen med elmätaren i elcentralen. Med hjälp av WiFi eller signalkabel kommunicerar elmätaren förbrukningen till laddboxen så den kan använda överskottet.

Dynamisk lastbalansering möjliggör en jämn och effektiv användning av elkraften och kan leda till energibesparingar och risken för överbelastning av elnätet minskar.

Stora parkeringsplatser

När du installerar laddboxar för ditt företag, arbetsplats eller bostadsrättsförening är lastbalansering oerhört viktigt då det ofta handlar om stora parkeringar. Det finns en hel del saker som man behöver tänka på när man ska göra en installation på en stor parkering. Man behöver beräkna den totala belastningen, se till att välja rätt laddboxar, ansluta till huvudfördelaren, övervaka belastningen och se till att installationen utförs korrekt.

Att göra en installation på en stor parkeringsplats kan vara en utmaning, men med rätt hjälp, planering och installation kan man se till att laddboxarna fungerar smidigt och effektivt samtidigt som du inte behöver oroa dig för att elnätet överbelastas.

Laddboxar med lastbalansering

Idag finns det väldigt smarta laddboxar med inbyggd lastbalansering som kan vara en praktisk lösning för att undvika överbelastning av elnätet. Dessa laddboxar kan anpassa laddningen av elbilarna så att de inte överbelastar elnätet eftersom de kan mäta förbrukningen av elnätet. Genom att välja en sådan laddbox kan du undvika att säkringar går eller att du får andra problem med ditt elnät.

Vanliga frågor om lastbalansering

Vad är lastbalansering för laddboxar?

Lastbalansering innebär att styra och fördela den tillgängliga elektriska effekten. Detta görs för att undvika att den totala effektförbrukningen överstiger den maximala kapaciteten för elnätet. Med lastbalansering regleras laddningen så att när flera laddboxar används samtidigt, justeras laddningshastigheten för varje laddbox beroende på det totala energibehovet och tillgänglig effekt.

Vad är skillnaden mellan statisk och dynamisk lastbalansering?

Statisk lastbalansering begränsar effektanvändningen för att förhindra överbelastning, men eliminerar inte helt risken för överbelastning. Dynamisk lastbalansering är mer avancerad och anpassar laddningen baserat elnätets förbrukning, vilket minskar risken för överbelastning och leder till energibesparingar​​.

Hur fungerar lastbalansering på stora parkeringsplatser?

Statisk lastbalansering begränsar effektanvändningen för att förhindra överbelastning, men eliminerar inte helt risken för överbelastning. Dynamisk lastbalansering är mer avancerad och anpassar laddningen baserat elnätets förbrukning, vilket minskar risken för överbelastning och leder till energibesparingar​​.

Vilka fördelar har laddboxar med inbyggd lastbalansering?

Laddboxar med inbyggd lastbalansering anpassar laddningen baserat på elnätets förbrukning, vilket minskar risken för överbelastning.

Skicka offerförfrågan


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.