sm md lg xl xxl

Klimatklivet för laddstationer

Klimatklivet är ett ekonomiskt stöd till företag, kommuner och organisationer i Sverige som planerar att investera i laddstationer. Ansökningsprocessen kan vara tidskrävande och komplex, men vi guidar er genom hela processen.

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett svenskt, statligt stöd som syftar till att minska utsläpp och främja omställningen till ett hållbart samhälle. Stödet finansieras av den svenska regeringen och administreras av Naturvårdsverket.

Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och organisationer ansöka om bidrag för investeringar som bidrar till minskade klimatutsläpp. Målet med Klimatklivet är att stödja projekt som har stor potential att minska koldioxidutsläpp och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Klimatklivet för publik laddning

Olika typer av laddning

När det gäller att ansöka om stöd från Klimatklivet för installation av laddstationer, finns det olika typer av laddare som kan vara berättigade till bidraget. Vilka typer som är aktuella kan dock variera över tid beroende på riktlinjer och politiska beslut. Nedan kan du se de typer som är aktuella just nu.

Publika laddstationer

Naturvårdsverket erbjuder finansiellt stöd för att etablera publika laddstationer där det finns ett ökat behov. För att ansöka om detta stöd, ska du lämna in ett anbud för laddstationer i de specifika områdena som kartan anger. Bidraget kan täcka upp till 70 % av de totala investeringskostnaderna för dessa laddstationer. Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kraven för att ansöka om klimatklivet.

Icke-publika laddstationer

Du kan ansöka om stöd för installation av laddstationer som är icke-publika. Det gäller fordon som används i den egna verksamheten, till exempel laddstationer för egna transportfordon och fordon som används för att er verksamhet skall fungera. Gäller det laddning för anställda eller boende i er fastighet är det bidraget ”Ladda bilen” som är aktuellt för er.

Transtema hjälper företag att ansöka om klimatklivet

Platser öppna för ansökan

När det gäller att söka stöd från Klimatklivet för installation av publika laddstationer finns specifika geografiska krav och områden där behovet av fler laddstationer identifieras. Naturvårdsverket kan erbjuda stöd för laddstationer där det finns ett geografiskt behov av fler. Kontakta oss så hjälper vi dig att kolla om du har rätt till stöd i det geografiska område du önskar installera laddstationer.

Vi är din partner genom Klimatklivet

Vi erbjuder en heltäckande tjänst för dig som vill installera laddstationer och ansöka om Klimatklivet. Vår process innefattar.

Uppfyllande av krav

Vi utför en grundlig granskning för att säkerställa att din verksamhet och de planerade laddstationerna uppfyller alla av Naturvårdsverket fastställda kriterier för Klimatklivet.

Behovsanalys

Vi gör en behovsanalys för att fastställa vilken typ och hur många laddare som krävs för att uppfylla kraven för era specifika laddningsbehov.

Stöd i ansökningsprocess

Vi assisterar med att sammanställa nödvändig dokumentation och beräkningar, till exempel utsläppsberäkning, för att skapa en konkurrenskraftig och fullständig ansökan.

Installation

Vi ser till att installationerna uppfyller uppsatta krav, avseende säkerhets- och kvalitetsstandarder. Vi anpassar noggrant installationen för att möta varje kunds unika behov.

Service och underhåll

Vi tar hand om service och underhåll när laddstationerna är installerade. Det inkluderar snabb service dygnet runt, året om i fall era laddstationer skulle ligga nere samt regelbundna kontroller.

Övervakning 24/7

Från våra övervakningscentraler kan vi övervaka laddstationerna för att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella tekniska problem, antingen på plats eller direkt från vår övervakningscentral.

Kontakta oss om du har frågor om klimatklivet


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.