sm md lg xl xxl

Säker och effektiv datalagring blir en allt mer strategisk och betydelsefull fråga för företag och organisationer. Transtema erbjuder specialisttjänster inom datalagring, datasäkerhet och informationstillgänglighet.

Minskade kostnader och enklare administration

Genom åren har vi byggt upp en gedigen förståelse för varje kunds specifika behov och hur befintlig IT-teknik kan användas på ett nytt sätt för att ge dig som kund en mer effektiv och stabil IT-miljö. Med våra lösningar får du inte bara ett dataskydd i världsklass. Du får också minskade omkostnader och enklare administration. Vi levererar server- och lagringsinfrastruktur samt tjänster i form av rådgivning, förstudier, design, implementation, övervakning och underhåll.

Läs mer om hur vi arbetar på den norska marknaden


Transtema tillhandahåller lösningar avseende server- och storageinfrastruktur och därtill hänförliga tjänster i form av rådgivning, förstudier, design, implementation och underhåll på alla geografiska marknader utom Sverige.

Kontakta oss om du vill veta mer om datacenter


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.