sm md lg xl xxl

Allt mer i vårt samhälle blir uppkopplat och har sensorer för informationsinhämtning. Det handlar bland annat om soptunnor som kommunicerar när de behöver tömmas, övervakningskameror, informationsskärmar i kollektivtrafiken, laddstationer och mycket, mycket mer.

Vi på Transtema kan installera och underhålla dina uppkopplade enheter, så att de fungerar utan avbrott. Våra multitekniker har det som krävs när det gäller kunskap och erfarenhet inom de olika delarna som går under benämningen IoT. Det ger oss en bredd som få kan matcha.

Vi kopplar upp i hela Sverige

Att vi är rikstäckande betyder inte bara att du kan få hjälp med installationer över hela Sverige. Det medför också att vi snabbt kan vara på plats om någon händer. Våra multitekniker är tillgängliga dygnet runt.

Vårt erbjudande inom IoT

  • Projektledning
  • Förstudie
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Underhåll och service

Kontakta oss om du vill veta mer om IoT


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.