sm md lg xl xxl

Vad krävs av ditt nät för att möta framtidens behov? Vi har lång erfarenhet av olika tekniklösningar och håller oss uppdaterade när det gäller teknikutveckling, lagkrav, regelverk och framtida möjligheter.

Nätdesign och arkitektur

Har du ett befintligt nät som behöver utvecklas och uppdateras? Eller planerar du att bygga ett nytt? Våra konsulter och tekniker hjälper dig att designa och bygga nödvändig struktur, som på ett kostnadseffektivt sätt kan möta dina framtida behov. Tillsammans tar vi fram en behovsanalys och en kravspecifikation. Här tar vi hänsyn till helheten inklusive stödsystem, förväntade tillväxt och teknisk utveckling. Vi kan också hjälpa dig med nätdokumentation för att effektivisera framtida hantering.

Installation, driftsättning och migrering

Om- och utbyggnader eller migreringsarbeten genomförs oftast under pågående drift. Då gäller det att säkerställa minimal driftstörning. För att dina kunder ska påverkas så lite som möjligt detaljplanerar vi insatsen och arbetar preventivt. Vi kan också erbjuda supporttjänster mot slutkund vid exempelvis migreringsärenden.

Säkerhet och effektivisering

Oavsett om du är nätägare eller operatör kan vi hjälpa till att utvärdera din nätstandard (teknisk audit). Vi tar fram säkerhetsrekommendationer som lever upp till kraven för elektronisk kommunikation och som är anpassade efter varje specifik nätstruktur.

Risk- och konsekvensanalys

Genom att göra en risk- och konsekvensanalys hela vägen fram till kundanslutning, kan vi förutsättningslöst bedöma risker, hot, sårbarhet och säkerhet med hänsyn tagen till lagar, krav och bestämmelser.

Projektledning/projektörer

Våra projektledare/projektörer arbetar för att få fram en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt. De har erfarenhet av hela processen kring kommunikationslösningar och tar stor hänsyn till de förutsättningar som finns oavsett om det gäller byggnation eller teknik, drift eller serviceuppdrag i någon form.

Byggledning

Vi erbjuder dig erfaren byggledning (enl. Robust Fiber) oavsett om det är nybyggnation eller om ditt nät ska förstärkas eller dimensioneras om. Vi arbetar i nära samarbete med dig som kund och kan projektleda hela eller delar av projekt med uppdragsbeskrivning till eventuell underentreprenör, nödvändiga ansökningar, erforderliga tillstånd och dokumentation.

Kontakta oss om du vill veta mer om konsulttjänster


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.