sm md lg xl xxl

Låt oss presentera över 900 anledningar till att nätet fungerar

tekniker från Transtema ser till att nätet fungerar

Våra 900 servicetekniker har ett mycket brett tekniskt kunnande. Därför kallar vi dem multitekniker. Den breda kompetensen betyder en sak för dig: kortare avbrottstider och ett effektivare underhåll.

fibertekniker svetsar fiber

Bred kompetens sparar tid

Våra multitekniker kan hantera service och installationer i både fiber- och kopparaccesser samt alla typer av noder såsom transmission, datacom, IP samt mobila lösningar. Fördelarna med detta är många. Ett exempel är att en och samma person kan åtgärda många olika typer av fel, vilket förkortar avbrottstiderna. Ett annat är att du inte behöver ”vänta” på en tekniker med rätt kompetens, utan vi kan skicka den som är närmast, vilket sparar tid.

Säkerhets­klassad personal

Behöver du hjälp i skyddsklassade objekt? Vi har personal med den högsta säkerhetsklassningen som går att få (SUA-klassning). Det betyder att vi kan utföra arbete i skyddsklassade anläggningar i hela Sverige. Våra medarbetare har givetvis genomgått de kontroller som myndigheterna kräver.

tekniker ser till att nätet fungerar i en skyddsklassad anläggning
transtema utbildar och certifierar tekniker

Satsar på utbildning

Våra multitekniker har givetvis de certifikat, instrument och verktyg som krävs för att utföra ett effektivt arbete. Vi genomgår också kontinuerligt teknik- och kunskapsuppdateringar utanför de certifieringar som krävs. Lägg därtill att många av våra tekniker har en lång arbetslivserfarenhet. Det ger oss större möjligheter att erbjuda dig som kund kostnadseffektiva och säkra nätverkslösningar på både befintliga och nya byggnationer.

Kan även IoT och elnät

Vi arbetar, som sagt, med alla typer av kommunikationsnät i alla miljöer och kan utföra installationer och underhåll även inom IoT och elnät. Vi kan även erbjuda tekniker för mastarbete eller annat arbete på hög höjd.

tekniker arbetar med iot

Jag vill bli kontaktad


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.