sm md lg xl xxl
Hållbarhet

Elektrisk grävmaskin
i Norge

Vårt helägda dotterbolag Tessta Connect AS är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin spelar en avgörande roll i ett fiberutbyggnadsprojekt i Østre Toten.

elektrisk grävmaskin i pilotprojekt

Pilotprojekt för elektrisk grävmaskin

Utbyggnad av fiber är oftast komplexa projekt och det är många aktörer som ska samverka. I dag sker stora delar av fiberutbyggnaden i glesbygd och det är inte självklart att närhet till fungerande laddinfrastruktur finns. Det är en nöt att knäcka och i det här projektet är lösningen en mobil laddpunkt som säkerställer att laddning kan ske på plats och på ett miljövänligt sätt.

–Det är ett mycket spännande projekt som vi är glada över att få vara en del av. Vi lever hållbarhet i allt vi gör och vi vet att det krävs ett aktivt arbete varje dag, året om för att inte tappa fart och nå våra ambitiösa klimatmål. Vi ställer tuffa krav på våra underleverantörer och samarbetspartners att ställa om för att bli klimatneutrala till år 2030. I det här projektet visar vi att vi är seriösa med vår satsning och går steget längre för att nå våra hållbarhetsmål, säger Henning Sveder, VD och koncernchef på Transtema.

pilotprojekt med elektrisk grävmaskin

Klimatvänlig utbyggnad

Transtema anslöt sig 2021 till Science Based Target Initiativ (SBTi) för att bli mer transparanta och tydliggöra vad som krävs av oss som koncern för att nå målet för Parisavtalet om max 1,5 °C uppvärmning. Vi elektrifierar vår fordonspark och ingen ny bil får släppa ut mer än 70 g CO₂/km. Vi ställer också krav på att förbränningsbränslen ska ersättas med fossilfria alternativ i den mån det finns tillgängligt och att 100 % av vårt avfall ska återvinnas år 2030. Pågående test med elektrisk grävmaskin i Norge är ett viktigt steg för en klimatvänlig utbyggnad av till exempel fiber och 5G.

Skyndar på omställningen tillsammans med Telenor

– Att både vi och vår kund Telenor har anslutit sig till SBTi gör det enklare att gemensamt arbeta för att nå våra högt ställda klimatmål. Vi kommer att dra viktiga lärdomar som vi kan dela med oss av till våra samarbetspartners och därigenom skynda på omställningen vilket gynnar alla i branschen, fortsätter Henning Sveder

Transtema gräver med elektrisk grävmaskin
Laddare för elektrisk grävskopa

Motiveras av att bli utmanade

– Tessta motiveras av att bli utmanade. Vi uppskattar att ha en kund som visar vägen i den gröna omställningen. För att nå våra egna och Telenors mål är vi helt beroende av att tänka nytt och aktivt testa nya lösningar på traditionella arbetsuppgifter. Att få vara en del i detta pilotprojekt ger oss värdefullt lärande som gör att vi kan minska utsläppen i linje med målen. Grävarbeten står för en stor del av produktionen inom telekomutveckling och därför är det viktigt att titta på hur vi kan använda elektriska maskiner med en effektiv laddlösning, säger Roger Selmersen, general manager på Tessta Connect.

Tack Martin Fjellanger för de fina bilderna.

Under 2022 har vi tagit de första elektriska transportbilarna i bruk på några orter i Sverige. Läs mer om det här.