sm md lg xl xxl

Vi ser till att
samhället fungerar

I ett digitaliserat och elektrifierat samhälle ser vi till att nätet fungerar – vare sig det handlar om mobilt, fiber, el eller laddinfrastruktur.

Vattenförsörjning, energi, logistik, sjukhus och skolor är bara några exempel på samhällsområden som snabbt skulle stanna upp om nätet slutade fungera.

Vi ser till att samhället fungerar

Dagligen passerar en stor mängd information genom samhällets olika typer av kommunikationsinfrastruktur som till exempel mobilnät, fibernät eller för laddning av elfordon. Kommunikationsinfrastruktur är så väsentligt att det får stor påverkan på samhället om felen inte snabbt åtgärdas.

Utan nät, inget rent vatten

Utan nät, inget rent vatten. Vattenhanteringen i våra städer är i stort sett helt digitaliserade och utgör en viktig del av vårt samhälles infrastruktur. För att säkerställa att rent vatten når våra kranar behöver nätet fungera oavbrutet, dygnet runt. Vi ser till att vattnet fungerar.

Utan nät, inga varor i butikerna

Utan nät, inga varor i butikerna. Dagens logistiksystem och varutransporter är i stort sett helt digitaliserade och utgör en viktig del av vårt samhälles infrastruktur. För att säkerställa att varor kommer fram till butikerna behöver nätet fungera oavbrutet, dygnet runt. Vi ser till att logistiken fungerar.

Utan nät, ingen
grön omställning

Utan nät, ingen grön omställning. Möjligheten att ladda våra elfordon vid pålitliga laddstationer utgör en central del av den gröna omställningen. För att säkerställa att dessa laddstationer är tillgängliga och fungerar är det avgörande att nätet fungerar oavbrutet, dygnet runt. Vi ser till att den gröna omställningen fungerar.