sm md lg xl xxl

Konsulttjänster som framtidssäkrar ditt nät

Jag vill bli kontaktad

Vad krävs av ditt nät för att möta framtidens behov? Vi har lång erfarenhet av olika tekniklösningar och håller oss uppdaterade när det gäller teknikutveckling, lagkrav, regelverk och framtida möjligheter.

Konsulttjänster inom nätdesign och arkitektur

Har du ett befintligt nät som behöver utvecklas och uppdateras? Eller planerar du att bygga ett nytt? Våra konsulter och tekniker hjälper dig att designa och bygga nödvändig struktur, som på ett kostnadseffektivt sätt kan möta dina framtida behov. Tillsammans tar vi fram en behovsanalys och en kravspecifikation. Här tar vi hänsyn till helheten inklusive stödsystem, förväntade tillväxt och teknisk utveckling. Vi kan också hjälpa dig med nätdokumentation för att effektivisera framtida hantering.

”Transtema stöttar oss med konsulter i flera projekt rörande byte av kommunikationsplattform i stadsnät och större fastighetsbestånd. Vårat samarbete fungerar mycket bra och Transtema har bevisat att de är rätt partner för oss i våra intensiva migreringsprojekt. Transtemas kompetens och lösningsfokus ger oss förutsättningar att öka våra affärer och våga mer. Vi vet att vi i Transtema har en pålitlig partner i våra komplexa migreringsprojekt”

– Svensk operatör och nätägare

Nätverksspecialister

Våra specialister och tekniker inom kommunikationsnätverk förstärker er organisation och tillför kompetensen ni saknar. Med mycket lång erfarenhet av design, implementation, utveckling och migrering av större kommunikationsnät besitter Transtema djup och bred kunskap som du som kund ges tillgång till. Våra nätverkstekniker och specialister är certifierade inom ett flertal fabrikat och arbetar dagligen med att stötta flera av Sveriges största nät och operatörer.

”Transtema förser oss med nätverksspecialister till ett flertal större projekt som vi genomför. Konsulterna besitter mycket hög kompetens och mångårigt kunnande inom nätverksområdet, vilket är mycket viktigt för oss som beställare i dessa projekt”

– Svenskt teknikbolag

Installation, driftsättning och migrering

Om- och utbyggnader eller migreringsarbeten genomförs oftast under pågående drift. Då gäller det att säkerställa minimal driftstörning. För att dina kunder ska påverkas så lite som möjligt detaljplanerar vi insatsen och arbetar preventivt. Vi kan också erbjuda supporttjänster mot slutkund vid exempelvis migreringsärenden.

Säkerhet och effektivisering

Oavsett om du är nätägare eller operatör kan vi hjälpa till att utvärdera din nätstandard (teknisk audit). Vi tar fram säkerhetsrekommendationer som lever upp till kraven för elektronisk kommunikation och som är anpassade efter varje specifik nätstruktur.

Risk- och sårbarhetsanalys

Genom att göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) hela vägen fram till kundanslutning, kan vi förutsättningslöst bedöma risker, hot, sårbarhet och säkerhet med hänsyn tagen till lagar, krav och bestämmelser.

Projektledning

Våra projektledare/projektörer arbetar för att få fram en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt. De har erfarenhet av hela processen kring kommunikationslösningar och tar stor hänsyn till de förutsättningar som finns oavsett om det gäller byggnation eller teknik, drift eller serviceuppdrag i någon form.

Byggledning

Vi erbjuder dig erfaren byggledning (enl. Robust Fiber) oavsett om det är nybyggnation eller om ditt nät ska förstärkas eller dimensioneras om. Vi arbetar i nära samarbete med dig som kund och kan projektleda hela eller delar av projekt med uppdragsbeskrivning till eventuell underentreprenör, nödvändiga ansökningar, erforderliga tillstånd och dokumentation.

Kontakta oss om du vill veta mer om konsulttjänster


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.