sm md lg xl xxl

Nätverksgranskning

kontroll över ditt nätverk

Nyckeln till ett
säkert nätverk

Nätverksgranskning är nyckeln till ett smidigt och säkert nätverk. Genom att säkerställa korrekt konfiguration, hög IT-säkerhet och optimal prestanda kan du tryggt fokusera på din verksamhet utan oro för nätverksproblem.

Med vår nätverksgranskning är ditt nätverk rustat för framtidens utmaningar. Vi ser till att ert nätverk följer lagar, regler och aktuella branschstandarder. En noggrann nätverksgranskning är en viktig del i att säkerställa att ett nätverk är säkert och fungerar som det ska.

Din partner inom nätverksgranskning

Vi erbjuder en heltäckande tjänst för er som behöver granska ert nätverk. Vår granskning innefattar.

Hårdvara och mjukvara

Vi granskar nätverket och identifierar alla enheter som är anslutna, allt från servrar och brandväggar till switchar, routrar och slutanvändarenheter. Vi granskar också mjukvaruversioner, licenser och patchnivåer för att säkerställa en optimal och säker drift.

Prestanda

Vi granskar även nätverkets prestanda noggrant för att identifiera eventuella flaskhalsar eller prestandaproblem. Det innefattar mätning av bandbredd, latens och paketförlust för att garantera att nätverket fungerar effektivt och möter organisationens krav och behov.

IT-säkerhet

Säkerhetsprotokoll och -policyer granskas för att skydda nätverket mot potentiella hot. Detta kan inkludera granskning av brandväggsregler, antivirusprogram, intrångsdetekteringssystem och åtkomstkontroller. Vi utför även penetrationstester och risk- och sårbarhetsanalyser, vilket inte bara förebygger säkerhetsrisker utan också förbättrar nätverkets övergripande effektivitet.

Konfiguration

Nätverkskonfigurationer granskas för att se till att de är korrekta och uppdaterade. Detta kan inkludera granskning av IP-adresser, VLAN-konfigurationer och routingprotokoll för ett säkert och effektivt nätverk.

Därför ska du göra en nätverksgranskning

En nätverksgranskning är en detaljerad analys och utvärdering av ett företags eller en organisations nätverksinfrastruktur. Syftet med en nätverksgranskning är att identifiera och dokumentera alla nätverkskomponenter, inklusive hårdvara, mjukvara, prestanda och säkerhetsprotokoll för optimal drift.

Kontakta oss om du har frågor om Nätverksgranskning


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.