sm md lg xl xxl

Site Management efter dina önskemål

Jag vill bli kontaktad

vi tar hand om site management

Vi tar ansvar för löpande underhåll av era siter och säkerställer funktionalitet, säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet. Era siter ska vara i gott skick och attraktiva för de aktörer som brukar dem samt att värdet på tillgångarna bibehålls över tid.

Våra största kunder inom site management är rikstäckande och vi ansvarar för teknisk drift av tusentals siter, teknikhus, master och torn över hela Sverige. Vår serviceorganisation täcker hela Sverige och vi erbjuder både förebyggande underhåll och 24/7-service för att kunna vara på plats och påbörja felavhjälpning så snabbt som möjligt. Enkelt uttryckt, Vi ser till att nätet fungerar oavsett tidpunkt på dygnet.

Med 700 tekniker utspridda över Sverige tillhandahåller vi en flexibilitet och tillgänglighet utöver det vanliga. Vårt uppdrag är att göra det enkelt för våra kunder och skapa långsiktiga relationer.

Övervakning och felavhjälpning av din site

Från våra nätövervakningscentraler, NOC, övervakar vi siterna och säkerställer driften under dygnets alla timmar. Vår personal har en gedigen teknisk utbildning för att de ska ha de bästa förutsättningarna att hantera de larm som inkommer gällande site management. En del larm går snabbt att avhjälpa genom direktuppkoppling mot siterna. I de fall det inte är möjligt, skickas en felavhjälpningsorder till supportfunktioner som i sin tur ser till att rätt tekniker skickas ut till platsen.

Det betyder att vi är på plats kort tid efter utlöst larm eller när en automatisk varning inkommit till vår övervakningscentral.

Förebyggande underhåll

Vi ansvarar för regelbundet förebyggande underhåll av siterna för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och minimera antalet felanmälningar. Nivån av förbyggande underhåll skiljer sig från kund till kund och bestäms utifrån vilket behov kunden har. Vi tar tillsammans fram en underhållsplan som styrs av de rekommendationer och riktlinjer tillverkarna satt upp samt de gällande standarder och regelverk. Utöver det förebyggande underhållet sker en årlig översyn av de komponenter som kräver det. Vi hjälper er också att dokumentera underhåll och utbyte av komponenter för att minska risken för avbrott, minimera fel och driftstörningar samt undvika kostsamma reparationer.

Vårt mål är att se till att affären blir så kostnadseffektiv som möjligt för våra kunder!

Vi ser till att rätt reservdel finns på plats i rätt tid

Vi ansvarar även för att rätt reservdel finns på plats vid rätt tillfälle. Det innefattar dimensionering, lager-påfyllning, lagerhållning, order och leverans. Utöver det tar vi hand om uttjänt material, reparerar och återvinner restmaterial på korrekt sätt. Omfattningen av ett reservdelslager är unikt för varje kund och tas fram i samråd utifrån behov. Utöver lagerhållning har vi genom vår långa erfarenhet ett stort nätverk av rikstäckande samarbetspartners som kan leverera komponenter på kort tid över hela Sverige.

Exempel på olika typer av underhåll inom site management där vi kan vara behjälpliga

Passiva komponenter:

 • Teknikrum, skåp och torn
 • Master, antenner, bommar och stängsel
 • Kabelkanaler, dukter, säkerhetsräcken och skyddsanordningar
 • Säkerhetsinstallationer och hinderljus för flyg.
 • Kyl och kraftsystem samt reservkraft
 • Ventilation och kyla
 • Åtkomstsystem och larm

Aktiva telekom och IT-utrustningar

 • Mobila Radiobasstations utrustningar
 • Transmissions utrustningar
 • Antennsystem
 • Kommunikationssystem
 • Small cells, DAS eller andra mobila nätverkssystem
 • Övervakningsutrustning

Kontakta oss om du vill veta mer om site management


  Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.