sm md lg xl xxl

Säkerhet

Vi tar frågan om säkerhet på största allvar

Ökad medvetenhet om vår omvärld och olika säkerhetsaspekter som påverkar oss som företag är viktigt för att skydda vår verksamhet och förebygga potentiella hot och sabotage. Vårt säkerhetsarbete omfattar flera delar, allt från arbetsmiljöarbete för att våra medarbetare ska ha en säker och trygg arbetsplats till att arbeta med att skydda vår verksamhet från yttre hot.

Informationssäkerhet

Genom att aktivt arbeta med informationssäkerhet kan vi bistå våra kunder med att säkra integriteten av information, vilket stärker skyddet för obehörig åtkomst och manipulering av våra kunders information.

IT-säkerhet

Vårt arbete med IT-säkerhet stärker skyddet av affärsinformation från förstöring, missbruk eller avslöjande. Genom att ha tillförlitliga och säkra IT-system kan vi minska risken för dessa intrång och minimera skadorna från eventuella brott.

Säkerhetsskyddslagen

Vi vidtar de åtgärder som krävs som att säkerhetspröva personal, begränsa åtkomst till känsliga uppgifter, eller att arbeta för att uppgifter hanteras och lagras på ett säkert sätt.

Arbetsmiljö

En bra och hälsosam arbetsmiljö ökar trivseln, arbetsglädjen och produktiviteten på arbetsplatsen och minskar antalet sjukdagar. Att arbeta förebyggande med en hållbar arbetsmiljö kan minska kostnaderna för företaget på lång sikt då det är en avgörande faktor för att förebygga och undvika skador och olyckor.

ISO certifieringar

Att följa en ISO-standard för ledningssystem förenklar miljö- och kvalitetsarbetet inom en organisation, det bidrar också till att effektivisera verksamhetens processer och reducera kostnaderna. Varje ISO-standard tas fram i syfte att skapa ett internationellt samstämmigt förhållningssätt inom ett visst område.