sm md lg xl xxl

Sikkerhet

Vi tar sikkerhetsspørsmålet på største alvor.

Økt bevissthet om vår omverden og ulike sikkerhetsaspekter som påvirker oss som selskap, er viktig for å beskytte vår virksomhet og forhindre potensielle trusler og sabotasje. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter flere deler, alt fra arbeidsmiljøarbeid for å sikre at våre medarbeidere har et sikkert og trygt arbeidsmiljø til å arbeide med å beskytte vår virksomhet mot ytre trusler.

Informasjonssikkerhet

Ved å aktivt arbeide med informasjonssikkerhet, kan vi bistå våre kunder med å sikre integriteten av informasjon, noe som styrker beskyttelsen mot uautorisert tilgang og manipulasjon av våre kunders informasjon.

IT-sikkerhet

Vårt arbeid med IT-sikkerhet styrker beskyttelsen av forretningsinformasjon mot ødeleggelse, misbruk eller avsløring. Ved å ha pålitelige og sikre IT-systemer, kan vi redusere risikoen for slike angrep og minimere skadene ved eventuelle brudd.

Sikkerhetsloven

Vi tar de tiltak som kreves, som å sikkerhets kontrollere personalet, begrense tilgang til sensitiv informasjon, eller arbeide for å sikre at informasjon håndteres og lagres på en sikker måte.

Arbeidsmiljø

Et godt og helsefremmende arbeidsmiljø øker trivselen, arbeidsgleden og produktiviteten på arbeidsplassen og reduserer antallet sykedager. Å arbeide forebyggende med et bærekraftig arbeidsmiljø kan redusere selskapets kostnader på sikt, da det er en avgjørende faktor for å forebygge og unngå skader og ulykker.

ISO-sertifiseringer

Å følge en ISO-standard for ledelsessystemer forenkler miljø- og kvalitetsarbeidet innen en organisasjon, det bidrar også til å effektivisere virksomhetens prosesser og redusere kostnadene. Hver ISO-standard utarbeides for å skape et internasjonalt samstemt sett av holdninger innen et bestemt område.