sm md lg xl xxl

Informationssäkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är en praxis för att skydda information mot otillbörlig åtkomst, användning, avslöjande, förstörelse eller förändring. Begreppet omfattar information tryckt på papper, lagrad elektroniskt, som överförs per mejl eller post, som visas på film eller yttras i en konversation. Målet med informationssäkerhet är att säkerställa att information är tillgänglig, pålitlig och säker för de som behöver den.

En mängd information hanteras dagligen i IT-system vilket gör att informationssäkerhet ofta likställs med IT-säkerhet, men det är viktigt att förstå att begreppet innefattar så mycket mer. Det handlar lika mycket om människor och processer för att hålla ihop helheten. Det kräver ett systematiskt och kontinuerligt arbete utifrån informationstillgångar, hot och risker.

Kort sagt är informationssäkerhet en organisations förmågor att hantera sina informationstillgångar på ett säkert sätt. Detta kan innebära metoder som kryptering, autentisering, åtkomstkontroll, säkerhetskopiering och övervakning.

Varför är det viktigt?

Informationssäkerhet är en av de mest kritiska frågorna för företag och organisationer idag. Med ökningen av digitalisering och nätbaserade affärsprocesser har det blivit allt viktigare att skydda företagets information och data från cyberhot, dataintrång och andra säkerhetshot.

Informationssäkerhet handlar om att säkerställa tillgänglighet, integritet och säkerhet för all information som är viktig för verksamheten, inklusive känsliga affärsdata, kundinformation, strategiska planer och finansiella uppgifter. Genom att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder och processer kan företag skydda sin information, öka förtroendet och förhindra stora ekonomiska förluster som skulle ha orsakats av säkerhetsincidenter.

Fördelar för våra kunder

Förhållandet mellan kund och leverantör kan många gånger innebära ett utbyte av känslig information, såsom finansiella rapporter, affärshemligheter, kunduppgifter och andra personuppgifter.

Genom att aktivt arbeta med informationssäkerhet kan vi bistå våra kunder med att säkra integriteten av information, vilket stärker skyddet för obehörig åtkomst och manipulering av våra kunders information. Dessutom kan en säker arbetsmiljö med tillgång till pålitliga system och information, öka produktivitet och effektivitet i de åtaganden vi har. Vårt fokus är att både skydda oss själva och våra kunder, därför har vi ett kontinuerligt säkerhetsarbete.