sm md lg xl xxl

Vi bygger, vedlikeholder
og sikrer driften av kommunikasjonsnettet

Transtema er et av Sveriges ledende selskaper innen bygging, vedlikehold og drift av ulike typer kommunikasjonsnett. Vi finnes på 85 steder over hele Sverige. 

Vi har en bredde som få kan matche og hjelper deg med alle typer nett mobil, fiber og kobber. Vårt tilbud dekker alt fra planlegging, design og bygging til service, drift og vedlikehold. Vi tilbyr også nettverksutstyr, datalagring og IoT-løsninger, bare for å nevne noen områder. 

Med to egne nettovervåkningssentraler (NOC) og multiteknikere over hele landet kan vi både overvåke og sikre driften i ditt nett døgnet rundt. 

Våre kunder er for eksempel kommuner, teleoperatører, netteiere, bedrifter og offentlig forvaltning.

Over

1 500

ansatte

Virksom siden

1997

Omsetning 2022

2 337 Mnok

Notert på

Nasdaq Sthlm Main Market

siden 2021

Virksomhet på

85 steder

i hele Sverige og Norge

Ca.

300 000

servicehenvendelser per år