sm md lg xl xxl

Når det gjelder bærekraft
så satser vi på null visjonen!

Noen spørsmål kan ikke lenger vente. Derfor investerer vi tungt i bærekraft og har klare mål. Innen 2030 skal vi ha nullutslipp av fossil CO₂ og null avfall. På denne siden kan du lese mer om vår reise mot nullutslipp.

Miljöbild hållbarhet Transtema

0

Fossile CO₂-utslipp innen 2030

0

Alvorlige arbeidsulykker

0

Avfall i 2030

Vårt bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i fire fokusområder.

Disse områdene er «Våre ansatte», «Vår virksomhet», «Vårt miljø» og «Vårt engasjement». På hvert område har vi klare mål, handlingsplaner og aktiviteter. Vårt bærekraftsarbeid er også knyttet til FNs agenda 2030 og de globale målene samt FNs Global Compact.

Våre medarbeidere

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. For at de skal trives er vi opptatt av å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø med et åpent og inkluderende klima.

Vår virksomhet

Våre relasjoner med kunder og leverandører er basert på en langsiktig tilnærming, troverdighet og respons. Siden vår virksomhet har en klar offentlig interesse, er vårt syn på forretningsetikk ekstra viktig.

Vår affär Transtema

Vårt miljø

Vi har tre hovedfokus i vårt miljøarbeid. Utslipp fra biler, avfall og energiforbruk. Alle tre områdene er knyttet til klare mål og handlingsplaner for å nå målene og kunne følge utviklingen.

Vårt engasjement

For oss er det en selvfølge å bidra med ressurser, tid og ansatte for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet vårt. Vi er for eksempel partnere med Stadsmissionen.

Les vår nyeste bærekraftsrapport