sm md lg xl xxl

Vi sikrer at
samfunnet fungerer

I et digitalisert og elektrifisert samfunn sikrer vi at nettet fungerer – enten det gjelder mobil, fiber, strøm eller ladeinfrastruktur. Vannforsyning, energi, logistikk, sykehus og skoler er bare noen eksempler på samfunnsområder som raskt ville stoppe opp hvis nettet sluttet å fungere.

Les mer

24/7-service i hele Norge

Vi vet hva et brudd i ditt nettverk betyr. Derfor har vi bygget opp en serviceorganisasjon som kan holde ditt nettverk oppe og tilgjengelig døgnet rundt, året rundt. Vi sikrer at nettverket fungerer, uavhengig av om det er fiber, kobber eller mobil.

Kortere nedetid? Bli kjent med våre multiteknikere

Våre 900 serviceteknikere innehar svært bred teknisk kompetanse og derfor kaller vi de for multiteknikere. Den brede kompetansen betyr en ting for deg: Kortere nedetid.