sm md lg xl xxl

Vi sikrer at
samfunnet fungerer

I et digitalisert og elektrifisert samfunn sikrer vi at nettet fungerer – enten det gjelder mobil, fiber, strøm eller ladeinfrastruktur.

Vannforsyning, energi, logistikk, sykehus og skoler er bare noen eksempler på samfunnsområder som raskt ville stoppe opp hvis nettet sluttet å fungere.

Vi sikrer at samfunnet fungerer

Daglig strømmer en stor mengde informasjon gjennom samfunnets ulike typer kommunikasjonsinfrastruktur, som for eksempel mobilnett, fibernett eller for lading av elektriske kjøretøy. Kommunikasjonsinfrastruktur er så avgjørende at det får stor innvirkning på samfunnet hvis feil ikke blir raskt rettet opp.

Utan nett, ingen rent vann

Utan nett, ingen rent vann. Vannhåndteringen i byene våre er i stor grad fullstendig digitalisert og utgjør en viktig del av samfunnets infrastruktur. For å sikre at rent vann når kranene våre, må nettverket fungere uavbrutt, døgnet rundt. Vi sørger for at vannet fungerer.

Utan nett, ingen varer i butikkene

Utan nett, ingen varer i butikkene. Dagens logistikksystemer og varetransport er i stor grad fullstendig digitalisert og utgjør en viktig del av samfunnets infrastruktur. For å sikre at varene kommer frem til butikkene, må nettverket fungere uavbrutt, døgnet rundt. Vi sørger for at logistikken fungerer.

Utan nett, ingen
grønn omstilling

Utan nett, ingen grønn omstilling. Muligheten til å lade våre elektriske kjøretøy ved pålitelige ladestasjoner utgjør en sentral del av den grønne omstillingen. For å sikre at disse ladestasjonene er tilgjengelige og fungerer, er det avgjørende at nettverket fungerer uavbrutt, døgnet rundt. Vi sørger for at den grønne omstillingen fungerer.