sm md lg xl xxl

Våre
ISO sertifiseringer

Hva er ISO-sertifiseringer?

Å følge en ISO-standard for ledelsessystemer forenkler miljø- og kvalitetsarbeidet innen en organisasjon, og bidrar også til å effektivisere virksomhetens prosesser og redusere kostnadene. Hver ISO-standard utarbeides med mål om å skape et internasjonalt samstemt sett av holdninger innen et bestemt område.

9001 Kvalitetsledelse

ISO 9001 er en standard for kvalitetsledelse av virksomhetsprosesser i et selskap eller en organisasjon. Et kvalitetsledelsessystem er et verktøy for å lede virksomheten og støtte medarbeiderne i arbeidet som utføres, dvs. å gjøre den rette ting på rett tid med riktige ressurser. Selskapet arbeider aktivt med forbedringer, løpende oppfølging, sette opp relevante rutiner og sikre at vesentligheter er dokumentert.

14001 Miljø

Formålet med ISO 14001 er å hjelpe selskapene å redusere hvordan deres arbeidsprosesser påvirker miljøet negativt (påvirkning på luft, vann og land). ISO 14001 veileder også selskapene til å sikre at de følger lover og reguleringer om krav til virksomheter fra et miljøperspektiv.

45001 Arbeidsmiljø

45001 er et verktøy for å arbeide systematisk med å styrke den fysiske og sosiale helsen på arbeidsplassen. Det hjelper organisasjoner med systematisk arbeidsmiljøarbeid og stiller blant annet krav om sikkerhet, Psykososial arbeidsmiljø, ledelsens engasjement og medarbeidernes deltakelse.

27001 Informasjonssikkerhet (under implementering i 2023)

ISO 27001 er en internasjonal ledelsesstandard for informasjonssikkerhet. Ledelsessystemet hjelper organisasjoner med å skape en bedre struktur i datasikkerhetsarbeidet. Det omfatter å implementere sikkerhetstiltak som gjør at organisasjonens eiendeler, som økonomisk informasjon, immaterielle rettigheter, ansattes informasjon og håndtering av tredjepartsdata, kan beskyttes.