sm md lg xl xxl

Sikkerhetsloven

Hva er Sikkerhetsloven?

Loven gjelder for virksomheter som spiller en særlig viktig rolle for opprettholdelsen av sentrale samfunnsfunksjoner.

For å få tilgang til opplysninger som omfattes av hemmelighold, kreves det en Sikkerhetserklæring. Med sikkerhetsskydd menes beskyttelse av sikkerhetsklassifiserte opplysninger og virksomheter mot spionasje, sabotasje, terrorhandlinger og andre forbrytelser som kan true virksomheten. I denne sammenhengen brukes ofte også begrepet «SUA», som har betydningen Sikkerhetsbeskyttet oppdrag med sikkerhets erklæring.

En sikkerhetsskyddsavtale betyr at leverandøren gjennomfører tiltak for at opplysninger som omfattes av hemmelighold med hensyn til rikets sikkerhet, håndteres på en sikker måte.

Hvorfor er det viktig?

Ved å følge loven, kan organisasjoner bidra til å opprettholde sikkerheten i Norge og redusere risikoen for at landets sikkerhet trues av uautoriserte personer eller organisasjoner.

NSM-klassifisering er viktig fordi den hjelper til å sikre at informasjon og materiale som kan true Norge sikkerhet, ikke havner i feil hender. Ved å klassifisere opplysninger som spesielt beskyttelsesverdige, kan man ta skritt for å sikre at bare personer med riktig tillatelse og sikkerhetsvurdering får tilgang til dem. Det innebærer at tiltak som å begrense tilgangen til opplysningene, kryptere dem eller beskytte dem med fysiske tiltak som overvåkning og alarm, kan iverksettes.

Fordeler for våre kunder

Det er viktig at leverandører jobber med NSM-klassifisering fordi det kan være situasjoner der leverandører har tilgang til eller håndterer sensitive opplysninger eller materiale som er viktig for Norges sikkerhet. Vårt NSM-klassifisering personal utfører trygt og sikkert oppdrag i sensitive objekter uavhengig av klassifisering. At vårt personale og vi som selskap oppfyller kravene er en forutsetning for å utføre de oppdragene våre kunder etterspør.

Vi tar de tiltakene som kreves som å sikkerhetsprøve personalet, begrense tilgangen til sensitive opplysninger, eller å jobbe for at opplysningene håndteres og lagres på en sikker måte. NSM-klassifisering sikrer at vi som leverandør følger de sikkerhetskravene som gjelder for våre kunders virksomhet.