sm md lg xl xxl

Hållbarhetsdokument

I våra hållbarhetsrapporter redogör vi för hur vi arbetar med miljö och sociala frågor, personal, mänskliga rättigheter, mångfald samt motverkande av korruption.
Redovisningen av våra framsteg gör det möjligt för kunder och intressenter att värdera vår verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.

Hållbarhetsrapport 2023

Date
Report
2024-04-17
14:16
Hållbarhetsrapport 2023
Date
Report
2023-04-18
10:11
Hållbarhetsrapport 2022
Date
Report
2022-04-19
12:18
Date
Report
2021-04-19
05:40
Date
Report
2020-08-01
10:00
Hållbarhetsrapport 2019
Date
Report
2019-08-01
12:00
Hållbarhetsrapport 2018
Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report