sm md lg xl xxl

Vårt engagemang


För oss är det en självklarhet att bidra med resurser, tid och personal för att hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle. Vi är övertygade om att vi som företag kan göra stor skillnad genom att hjälpa till där det behövs mest.

Stadsmissionen är en trygg partner

Vi har valt att bli huvudpartner till Göteborgs Stadsmission. Det är ett långsiktigt partnerskap som initialt löper över tre år. Stadsmissionen har kunskap och erfarenhet och bredd, vilket är en stor trygghet i vår strävan att göra rätt saker vid rätt tillfälle för att bidra till ett bättre samhälle.

Fokus på utsatta barnfamiljer

Det senaste årets stigande räntor, inflation och lågkonjunktur har påverkat de flesta i samhället och allra mest dem som redan hade det tufft med små ekonomiska marginaler. Enligt Stadsmissionens Fattigdomsrapport ökade antalet personer som sökte stöd för mat och andra basala behov genom deras verksamheter under 2023.

Sedan 2021 är Transtema huvudpartner till Göteborgs Stadsmission. Utöver ekonomiskt bidrag har vi också valt att engagera vår personal i olika typer av volontärinsatser. Volontärarbetet har blivit ett alltmer uppskattat inslag hos våra medarbetare vilket vi får kvitto på i våra medarbetarsamtal. Det värdesätts att få möjlighet att vara med och bidra och göra gott under arbetstid vilket skapar en samhörighet och stolthet.

Stadsmissionen finns på flera orter i Sverige vilket öppnar för möjligheten att engagera oss och våra medarbetare i projekt över hela landet. Vi har en förhoppning om att alla våra medarbetare någon gång ska få tillfälle att delta i volontärarbete och det är en självklarhet för oss att det sker på betald arbetstid om så är fallet.

Tillsammans arbetar vi långsiktigt utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Minskad fattigdom, utanförskap samt insatser för ökad inkludering och jämställdhet är några av de globala mål som vi arbetar med.

Vår ambition

Med vårt sociala engagemang har vi valt att fokusera på barnfamiljer i utsatthet där vi vill bidra med inkludering och minskat utanförskap för ett bättre samhälle.

Viktiga aspekter

  • Minskat utanförskap och ökad inkludering
  • Minskad barnfattigdom i Sverige
  • Volontärinsatser för ökad kunskap

Mål 2030

  • Genom minst tolv aktiviteter årligen med fokus på barnfamiljer i utanförskap för ökad inkludering och minskat utanförskap.
  • En egen Transtemaaktivitet årligen i samband med skollov.
  • Minst 10 % av våra medarbetare ska vara engagerade i de volontärinsatser som genomförs

Agenda 2030

Genom initiativ och aktiviteter även utanför vår kärnverksamhet bidrar vi till minskad barnfattigdom i Sverige.

Genom samarbeten och initiativ för att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden till en ny utbildning och erfarenhet som fälttekniker bidrar vi till minskat utanförskap.