sm md lg xl xxl

Stadsmissionen är en trygg partner

Vi har valt att bli huvudpartner till Göteborgs Stadsmission. Det är ett långsiktigt partnerskap som initialt löper över tre år. Stadsmissionen har kunskap och erfarenhet och bredd, vilket är en stor trygghet i vår strävan att göra rätt saker vid rätt tillfälle för att bidra till ett bättre samhälle.

Fokus på utsatta barnfamiljer

Coronakrisen har gjort att andelen fattiga i Sverige har ökat och därför har vi valt att fokusera hjälpinsatserna till utsatta barnfamiljer under vårt första år tillsammans med Stadsmissionen. Tillsammans arbetar vi långsiktigt utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Minskad fattigdom, utanförskap samt insatser för ökad inkludering och jämställdhet är några av de globala mål som vi arbetar med.

Stadsmissionen finns på flera orter i Sverige vilket öppnar för möjligheten att engagera oss och våra medarbetare i projekt över hela landet. Vi har en förhoppning om att alla våra medarbetare någon gång ska få tillfälle att delta i volontärarbete och det är en självklarhet för oss att det sker på betald arbetstid om så är fallet.

Genom vårt arbete med förbättrad kommunikation i hela Sverige bidrar vi med ökad inkludering och minskat utanförskap. Inte bara i tätbebyggda områden utan också i lokalsamhällen och glesbygd.

Vi har fått forskningsstöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att delta i forskningsprojekt som genom ny teknik ska underlätta för boende i glesbyggd. Ett första delprojekt är att visa att man kan köra självkörande, elektriska minibussar, som kommer att prövas på den 10 km långa sträckan mellan Storuman och Ensamheten i Region Västerbotten. Vi kommer att bidra med tekniskt kunnande och förståelse för de krav som ställs på telekominfrastrukturen i den här typen av utveckling. Våra medarbetares breda kompetens hjälper till att konstruera och testa tekniska lösningar. Dessutom kan vi bidra med drift och övervakning av den nya infrastrukturen.

Målsättningar

2025

  • Mer än 10 % procent av våra medarbetare ska vara engagerade i de volontärinsatser som genomförs.
  • Vi ska årligen genomföra minst sex aktiviteter, inom olika projekt, för ökad inkludering och minskat utanförskap över hela landet.

2030

  • Mer än 25 % procent av våra medarbetare ska vara engagerade i de volontärinsatser som genomförs.
  • Vi ska årligen genomföra minst 12 aktiviteter, inom olika projekt, för ökad inkludering och minskat utanförskap över hela landet.

Agenda 2030

Vårt samhällsengagmeng fokuserar på de mest utsatta i samhället. Fokus i de projekt vi arbetar med ligger på minskat utanförskap och ökad inkludering.