sm md lg xl xxl

Vårt engagemang


För oss är det en självklarhet att bidra med resurser, tid och personal för att hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle. Vi är övertygade om att vi som företag kan göra stor skillnad genom att hjälpa till där det behövs mest.

Stadsmissionen är en trygg partner

Vi har valt att bli huvudpartner till Göteborgs Stadsmission. Det är ett långsiktigt partnerskap som initialt löper över tre år. Stadsmissionen har kunskap och erfarenhet och bredd, vilket är en stor trygghet i vår strävan att göra rätt saker vid rätt tillfälle för att bidra till ett bättre samhälle.

Fokus på utsatta barnfamiljer

Coronakrisen har gjort att andelen fattiga i Sverige har ökat och därför har vi valt att fokusera hjälpinsatserna till utsatta barnfamiljer under vårt första år tillsammans med Stadsmissionen. Tillsammans arbetar vi långsiktigt utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Minskad fattigdom, utanförskap samt insatser för ökad inkludering och jämställdhet är några av de globala mål som vi arbetar med.

Stadsmissionen finns på flera orter i Sverige vilket öppnar för möjligheten att engagera oss och våra medarbetare i projekt över hela landet. Vi har en förhoppning om att alla våra medarbetare någon gång ska få tillfälle att delta i volontärarbete och det är en självklarhet för oss att det sker på betald arbetstid om så är fallet.

Genom vårt arbete med förbättrad kommunikation i hela Sverige bidrar vi med ökad inkludering och minskat utanförskap. Inte bara i tätbebyggda områden utan också i lokalsamhällen och glesbygd.

Vi har fått forskningsstöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att delta i forskningsprojekt som genom ny teknik ska underlätta för boende i glesbyggd. Ett första delprojekt är att visa att man kan köra självkörande, elektriska minibussar, som kommer att prövas på den 10 km långa sträckan mellan Storuman och Ensamheten i Region Västerbotten. Vi kommer att bidra med tekniskt kunnande och förståelse för de krav som ställs på telekominfrastrukturen i den här typen av utveckling. Våra medarbetares breda kompetens hjälper till att konstruera och testa tekniska lösningar. Dessutom kan vi bidra med drift och övervakning av den nya infrastrukturen.

Vår ambition

Vi vill bidra med socialt ansvar även utanför vår kärnverksamhet. Genom samarbeten, initiativ och volontärinsatser vill vi hjälpa till att lyfta de grupperna med sämst förutsättningar och på så sätt bidra till ett mer jämlikt samhälle

Viktiga aspekter

 • Minskat utanförskap
 • Minskad barnfattigdom i Sverige
 • Volontärinsatser

Mål 2030

 • Vi ska årligen genomföra minst 12 aktiviteter, inom olika projekt, för ökad inkludering och minskat utanförskap över hela landet.
 • Volontärarbete ska vara i vårt DNA och komma som en naturlig del för en anställd inom Transtema.
 • Vi ska årligen ha en egen Transtemaaktivitet för att hjälpa och lyfta utsatta grupper i samhället.
 • Minst 15 % av våra medarbetare ska vara engagerade i de volontärinsatser som genomförs.

Prioriterade aktiviteter

 • Huvudpartneravtal med Stadsmissionen
 • Volontärinsatser
 • Insamlingar
 • Samarbeten

Agenda 2030

Genom initiativ och aktiviteter även utanför vår kärnverksamhet bidrar vi till minskad barnfattigdom i Sverige.

Genom samarbeten och initiativ för att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden till en ny utbildning och erfarenhet som multitekniker bidrar vi till minskat utanförskap.