sm md lg xl xxl

Sikker og effektiv datalagring

Jeg vil vite mer om datasenter

datacenter övervakas och underhålls av Transtema

Sikker og effektiv datalagring blir et stadig viktigere tema for bedrifter og organisasjoner. Transtema tilbyr spesialisttjenester innen datalagring, datasikkerhet og informasjonstilgjengelighet. 

Reduserte kostnader og enklere administrasjon 

Gjennom årene har vi bygget opp en solid forståelse av kundenes behov, og hvordan eksisterende IT-teknologi kan brukes på en ny måte, for å gi deg som kunde et mer effektivt og stabilt IT-miljø. Med våre løsninger får du ikke bare databeskyttelse i verdensklasse, men du får også reduserte kostnader og enklere administrasjon. Vi leverer server- og lagringsinfrastruktur samt tjenester i form av rådgivning, mulighetsstudier, design, implementering, overvåking og vedlikehold.

Transtema leverer løsninger vedrørende server- og lagringsinfrastruktur og  relaterte tjenester i form av rådgivning, mulighetsstudier, design, implementering og vedlikehold.

Kontakt oss om du vil vite mer om datasenter


    This page uses reCAPTCHA from Google - Privacy & Terms.