sm md lg xl xxl

Personværnserklæring

1. Generelt

1.1 Hvem samler inn personopplysninger?

Personopplysninger samles inn av behandlingsansvarlig, i dette tilfellet Transtema Group AB, (Transtema), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, Sverige.

1.2 Hvorfor samles og behandles personopplysninger?

For at behandling av personopplysninger skal være lovlig, kreves det at det er nødvendig (1) for å oppfylle avtalen med deg, (2) for å oppfylle en juridisk forpliktelse for Transtema, 3) etter en interesseavveining eller (4 ) etter at du har gitt ditt samtykke til den aktuelle behandlingen. Nedenfor følger en beskrivelse av det rettslige grunnlaget vi har for behandlingen i ulike situasjoner.

Oppfyllelse av avtale

Vi behandler data for å identifisere deg som kunde eller bruker, for å administrere og levere bestillinger i henhold til din avtale, for å belaste deg for tjenestene du bruker, for å administrere dine fakturaer og betalinger, for å utbedre feil og håndtere andre hendelser samt å håndtere klager og reklamasjoner.

Legitim interesse etter interesseavveining

Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med annen kommunikasjon med deg, f.eks. når vi sender informasjon om og er i kontakt med deg om spørsmål angående våre tjenester.

Vi behandler data for å utvikle og administrere vår virksomhet, våre tjenester og våre prosesser. Til dette formålet kan vi også utarbeide statistikk for analysebehov.

Vi behandler ulike typer data for å kunne markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg. Du får det via f.eks. brev, telefon, SMS og e-post. Til dette formålet kan vi også utarbeide statistikk for analysebehov.

Overholdelse av lover

Vi behandler data med det formål å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser, f.eks. de som er angitt i regnskapsloven.

1.3 Hvilken type personopplysninger samles inn og behandles?

Kundedata er informasjon som er knyttet til tjenesten din – f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer. Det kan også være informasjon om hvilke tjenester du har og hvordan du bruker dem, bestillinger og annen informasjon som du oppga under dine kontakter med oss.

1.4 Hvor kommer personopplysningene som samles inn fra?

Vi samler inn og behandler data som du selv oppgir når du blir kunde hos oss og når du kommuniserer med oss – f.eks. når du signerer en avtale eller kontakter oss for informasjon.

1.5 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer aldri data lenger enn vi trenger. Noen data blir fjernet umiddelbart, andre lagres i ulike tidsperioder avhengig av hva dataene skal brukes til og våre forpliktelser i henhold til loven. Personopplysninger slettes alltid på en korrekt måte.

Kundedata lagres så lenge du er kunde hos Transtema og deretter senest 24 måneder etter at kontraktsforholdet opphører. Unntak gjelder dokumenter som skal lagres ved lov, f.eks. regnskapsloven. Når det gis en garanti, lagres all informasjon som er relevant for garantisaker så lenge garantien er gyldig.

1.6 Hvem får tilgang til personlig informasjon?

Vi kan utlevere dine personopplysninger til underleverandører og andre selskaper som behandler data på våre vegne. På ulike områder leier vi inn leverandører for å kunne levere våre tjenester. Det betyr at de også trenger visse opplysninger om deg som kunde. Disse partene kan imidlertid ikke bruke data om deg til andre formål enn å tilby tjenesten eller på de vilkårene vi spesifiserer.

2. Dine rettigheter

Som registrert bruker har du til enhver tid rett til å be om retting av uriktige opplysninger eller endre personopplysningene du har oppgitt. Du har også rett til å se hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å be om et såkalt registerutdrag.

Hvis vi behandler personopplysningene dine på det juridiske grunnlaget for samtykke, har du rett til å trekke ditt kontinuerlige samtykke til fremtidig behandling når som helst. Du har rett til å motsette deg for behandling som vi utfører basert på en interesseavveining.

Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet personopplysningene dine. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi for eksempel er forpliktet ved lov til å oppbevare dataene. Du kan også ha rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dersom du ber om at behandlingen av dataene dine begrenses, kan det imidlertid bety at vi ikke kan oppfylle våre eventuelle forpliktelser overfor deg i den tiden behandlingen er begrenset.

I tilfelle du ønsker å flytte dataene dine fra oss, har du også rett til å motta en kopi av personopplysningene om deg som er samlet inn i et strukturert, maskinlesbart format (retten til dataportabilitet). Denne retten dekker kun informasjon som du selv har delt med oss.

Du har rett til å sende inn en klage på Transtemas behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet/Integritetsskyddsmyndigheten.

3. Informasjonskapsler

3.1 Endre innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet vårt

Du kan endre innstillingene dine for informasjonskapsler når som helst ved å klikke nedenfor.