sm md lg xl xxl

Konsulenttjenester som sikrer nettet ditt for fremtiden

Jeg vil vite mer om konsulenttjenester

Hva kreves av nettverket ditt for å møte fremtidens behov? Vi har lang erfaring med ulike teknologiløsninger og holder oss oppdatert med hensyn til teknologiutvikling, lovkrav, regelverk og fremtidige muligheter.

Konsulenttjenester innen nettdesign og arkitektur

Har du et eksisterende nettverk som må utvikles og oppdateres? Eller planlegger du å bygge nytt? Våre konsulenter og teknikere hjelper deg med å designe og bygge den nødvendige strukturen, som kostnadseffektivt kan møte dine fremtidige behov. Sammen lager vi en behovsanalyse og en kravspesifikasjon. Her tar vi hensyn til helheten, inkludert støttesystemer, forventet vekst og teknologisk utvikling. Vi kan også hjelpe deg med nettverksdokumentasjon for å effektivisere fremtidig håndtering.

”Transtema støtter oss med konsulenter i flere prosjekter knyttet til endring av kommunikasjonsplattform i bynettverk og større eiendomsporteføljer. Samarbeidet vårt fungerer veldig bra, og Transtema har bevist at de er den rette partneren for oss i våre intensive migreringsprosjekter. Transtemas kompetanse og løsningsorientering gir oss forutsetninger for å øke vår virksomhet og våge mer. Vi vet at i Transtema har vi en pålitelig partner i våre komplekse migrasjonsprosjekter”

– Svensk operatør og netteier

Nettverksspesialister

Våre spesialister på aktive kommunikasjonsnettverk styrker din organisasjon og tilfører den kompetansen du mangler. Med svært lang erfaring med design, implementering, utvikling og migrering av store kommunikasjonsnett, besitter Transtema dybde og bred kunnskap som du som kunde får tilgang til. Våre spesialister er sertifisert i en rekke varemerker og jobber daglig med å støtte flere av Sveriges største nettverk og operatører.

”Transtema gir oss nettverksspesialister til en rekke store prosjekter som vi gjennomfører. Konsulentene besitter svært høy kompetanse og mange års kunnskap på nettverksområdet, noe som er svært viktig for oss som kunder i disse prosjektene.”

– Svenskt teknologiselskap

Installasjon, igangkjøring og migrering

Ombygging og utvidelse eller migreringsarbeid utføres vanligvis under pågående drift. I så fall er det viktig å sikre minimalt med driftsforstyrrelser. For at dine kunder skal bli minst mulig berørt, planlegger vi innsatsen i detalj og jobber forebyggende. Vi kan også tilby støttetjenester til sluttkunden i for eksempel migrasjonssaker.

Sikkerhet og effektivitet

Uansett om du er netteier eller operatør, kan vi hjelpe deg med å evaluere nettstandarden din (teknisk revisjon). Vi utvikler sikkerhetsanbefalinger som oppfyller kravene til elektronisk kommunikasjon og som er tilpasset hver spesifikke nettverksstruktur.

Risiko- og konsekvensanalyse

Ved å gjennomføre en risiko- og konsekvensanalyse helt frem til kundetilknytning kan vi ubetinget vurdere risikoer, trusler, sårbarhet og sikkerhet der lover, krav og regler er hensyntatt.

Prosjektledelse

Våre prosjektledere/designere jobber for å produsere den beste og mest kostnadseffektive løsningen som er mulig. De har erfaring med hele prosessen rundt kommunikasjonsløsninger og tar stort hensyn til de forholdene som finnes, uansett om det gjelder konstruksjon eller teknikk, drift eller serviceoppdrag i noen form.

Byggeledelse

Vi tilbyr deg erfaren byggeledelse (i henhold til Robust Fiber) uansett om det er nybygg eller om ditt nett skal forsterkes eller omdimensjoneres. Vi jobber i tett samarbeid med deg som kunde og kan ha prosjektleselse på hele eller deler av et prosjekt med oppdrags spesifikk beskrivelse til eventuell underleverandør, nødvendige søknader, nødvendige tillatelser og dokumentasjon.

Kontakt oss om du vil vite mer om konsulenttjenester


    This page uses reCAPTCHA from Google - Privacy & Terms.