sm md lg xl xxl
Fokus på kärnaffären

Ny strategi har banat väg till börsens huvudlista

Engagerade medarbetare. På flera sätt

År 2019 påbörjades ett omfattande omställningsarbete för Transtema. Vi ställde om vår kärnaffär från att i huvudsak bygga villafiber till att i stället fokusera på drift och underhåll av kommunikationsnät.

Den nya inriktningen har skapat en kraftig tillväxt och vi är nu marknadsledande inom fältservice och drift med rikstäckning.

– Att kommunikationsnäten fungerar och är driftssäkra är en samhällskritisk funktion och pandemin har ytterligare ökat behovet av hög kapacitet och säkerhet. Nätet får helt enkelt inte ligga nere och därför är vårt erbjudande så rätt. Listbytet är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Magnus Johansson, VD och koncernchef på Transtema.

Snabb expansion i hela Sverige

Transtema har idag ett komplett erbjudande till nätägare och opera­törer – allt från design och byggnation till nätdrift, support och underhåll av fasta och mobila nät. Den snabba expansionen har givit oss en oöverträffad räckvidd och lokal närvaro. Vi har nu multitekniker i hela Sverige och kan därmed leverera installationer och snabb service över hela landet. Lägg därtill att vi erbjuder två separata centraler för nätdrift, som övervakar kundernas nät dygnet runt, året runt.

– Vi når hela Sveriges befolkning inom ca 1 timme. Det spelar ingen roll om det är minus 23 grader, högt upp på ett berg eller mitt i natten. Våra medarbetare finns alltid där, när det behövs. Allt för att säkerställa att kommunikationsnäten fungerar, säger Magnus Johansson.

Engagerade medarbetare. På flera sätt

Vi engagerar oss inte bara i att ditt nät ska fungera. För oss som bolag är det också en självklarhet att hjälpa dem som inte har det så lätt i livet. Ett exempel är vårt långsiktiga samarbete med Stadsmissionen, där vi till exempel hjälper utsatta barnfamiljer i Sverige.

– Detta är något som ligger oss mycket varmt om hjärtat och vi bidrar på många olika sätt. Våra medarbetare hjälper till att dela ut matkassar till utsatta. Vi hjälper till med Stadsmissionens sommarläger, där behövande barn får uppleva några härliga sommarveckor. Vi samlar in vinterkläder och mycket annat. Förhoppningen är att alla medarbetare någon gång ska få tillfälle att delta i volontärarbete och det är en självklarhet för oss att ställa upp, säger Magnus Johansson.

Nya strategin ger effekt

Den nya strategin innebar en kraftfull omläggning, men nu kan vi se att den tydliga fokuseringen på kärnaffären ger god effekt. Vi har tagit ett antal nya affärer, bland annat med Telia och 3GIS, där vi har fullt ansvar för drift och underhåll.

Dessa långsiktiga kontrakt ger en stabil affär med ett förutsägbart kassaflöde. Vi har även minskat riskerna genom att vara mindre säsongsberoende. Koncernen har dessutom gått från 23 dotterbolag till 6, vilket också bidrar till minskad komplexitet och risk.

– Att byta till Stockholmsbörsens huvudlista känns som ett naturligt steg som kommer att bidra till Transtemas långsiktiga tillväxtplaner, öka likvidi­teten i aktien och därmed skapa ytterligare värde för våra aktieägare. Noteringen kommer att skärpa kraven på bolaget ytterligare, vilket öppnar upp för fler och större institutionella investerare att bli aktieägare, säger Magnus Johansson.

Satsningar på varumärke och hållbarhet

Vår nya inriktning har också medför att Transtema har stärkt varumärket med ett tydligt budskap till marknaden: ”Vi ser till att nätet fungerar”. Vi satsar även kraftfullt på hållbarhet med tydliga och ambitiösa målsättningar. År 2030 ska bolaget till exempel ha noll utsläpp av fossil CO2 och 100% återvinning av avfall. Vi har skrivit under Science Based Target initiative (SBTi) som ett naturligt steg i arbetet för ökad hållbarhet.

Siktet är inställt på fortsatt tillväxt

Transtema kommer att fortsätta växa organiskt genom nya affärsmöjligheter. Ett exempel är utbyggnaden av laddstationer för elfordon, där vår kompetens och rikstäckande organisation passar som hand i handske. Ett annat exempel är utrullningen av 5G, där vi har ett ramavtal med Ericsson. Vi tittar också på möjligheterna till förvärv, dels som komplement till vår nuvarande verksamhet i Sverige och dels utanför Sverige för att öppna helt nya marknader.