sm md lg xl xxl

0%

fossila CO₂-utsläpp 2030

0%

arbetsrelaterade olyckor

0%

avfall år 2030

Vårt hållbarhetsarbete utgår från fyra fokusområden

Dessa områden är ”Våra medarbetare”, ”Våra affärer”, ”Vår miljö” och ”Vårt engagemang”. Inom varje område har vi tydliga mål, handlingsplaner och aktiviteter. Vårt hållbarhetsarbete är även kopplat till FN:s Agenda 2030 och de globala målen samt FN:s Global Compact.

Våra medarbetare

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. För att säkerställa att de mår bra och trivs hos oss är vi måna om att främja en god och säker arbetsmiljö med ett öppet och inkluderande klimat.

Våra affärer

Våra relationer med kunder och leverantörer bygger på långsiktighet, trovärdighet och lyhördhet. Eftersom vår verksamhet har ett tydligt samhällsintresse är vår syn på affärsetik extra viktigt.

Vår miljö

Vi har tre huvudfokus i vårt miljöarbete. Utsläpp från bilar, avfall och energikonsumtion.
Alla tre områden är kopplade till tydliga målsättningar och handlingsplaner för att nå målen och kunna följa utvecklingen.

Vårt engagemang

För oss är det en självklarhet att bidra med resurser, tid och personal för att hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle. Vi är t ex samarbetspartner med Stadsmissionen.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport