sm md lg xl xxl
Medarbeidere

Å lede overgangen til 100% elektriske kjøretøy

Transtema har en bilflåte på omtrent 900 biler. For å nå målet om null fossile utslipp innen 2030, står vi overfor en overgang til 100% elektriske kjøretøy. Den som leder overgangen er Henrik Olsson, som har vært ansvarlig for kjøretøyene på Transtema siden 2018. Henrik begynte sin reise på Transtema som tekniker, deretter gikk han over til å være ansvarlig for instrumenter og verktøy før han tok steget over til rollen som ansvarlig for kjøretøyene.

Som ansvarlig for kjøretøyene jobber Henrik med den daglige driften, alt fra å flytte biler etter behov og håndtere biler som har havarert, til skader og forsikringssaker. Arbeidet innebærer et nært samarbeid med virksomheten der problemløsning og å følge opp endringsvedtak er en del av hverdagen.

Henrik jobber også med en strategisk plan for å nå våre mål og få god økonomi i flåten. Det handler om å finne nye løsninger og legge til ny innredning, som for eksempel gjør at teknikerne kan lade datamaskinen sin og lagre og sikre utstyret på en trygg måte. Når biler ikke lenger er lønnsomme å reparere, pågår en gradvis jobb med å bytte dem ut med elektrifiserte alternativer som kan møte virksomhetens behov og redusere flåtens CO2-utslipp.

«Det er virksomhetens behov som styrer bilflåten samtidig som den skal være i samsvar med de ambisiøse miljømålene vi har satt. Det innebærer en daglig dialog med servicelederne og personalet. Det er det jeg liker best med denne jobben – jeg får komme nær og vite hva som skjer i virksomheten, hva personalet mener, og etter beste evne samle informasjonen for å gjøre deres arbeidsmiljø bedre.»

Hva betyr våre kjøretøy for teknikernes arbeidsdag?

Teknikerne tilbringer mye tid i bilen, ofte sitter de i bilen og spiser lunsj, lader datamaskinen og rapporterer jobbene sine. Derfor spiller kjøretøyene en viktig rolle i teknikernes arbeidsdag, og vi må gi dem de rette forutsetningene for et godt arbeidsmiljø. Jeg synes våre kjøretøy er godt utstyrt, men det er en kontinuerlig jobb – å stadig vri og vende på ting for å finne nye løsninger og forbedringer.

Bedriftene endres stadig, og da trenger vi å tenke nytt når det gjelder kjøretøy også. For meg er det viktig å være lydhør og at forslag til endringer blir evaluert og diskutert med våre teknikere, samt forankret med produksjonsledelsen.

Hvordan ser du på overgangen til elbiler, hva betyr det for deg som kjøretøyansvarlig?

Jeg synes vi har en viktig rolle i denne overgangen. Transtema har en såpass stor kjøretøysflåte at en overgang til elbiler vil ha en betydelig innvirkning, der har vi virkelig muligheten til å være et forbilde for hvordan bedrifter kan endre sin flåte. Det blir ikke lett fordi vi jobber mye med entreprenørarbeid, men hvis vi lykkes med det, vil vi kunne vise flere at dette er veien å gå.

Hvilke utfordringer og muligheter ser du knyttet til overgangen?

Utfordringene blir å møte virksomhetens behov etter det bilmarkedet har å tilby. Vi kan ikke sende ut en Golf til en tekniker som skal dra en gravemaskin. Vi vil også trenge å optimalisere planleggingen vår for å unngå å måtte lade ekstra i arbeidstiden, og det er noe vi må se mer på enn vi har gjort tidligere. Det er store muligheter og det vil være mange spørsmål underveis. Det blir viktig å ha riktig mindset, å tenke nytt. Hvis man har det, vil det løse ganske mange problemer på veien.

Den grønne omstillingen er en stor omstilling, men alt er gjennomførbart, det handler bare om å se dette som en ny måte å jobbe på.

Hva er det beste med din rolle på Transtema?

Det er høyt tempo, mye kontakt med mange hyggelige medarbeidere, og jeg liker at det stadig kommer nye utfordringer. Jeg synes rollen min er viktig, den er ikke lett, men jeg føler hver dag at det jeg gjør er nødvendig, at jeg gjør nytte og bidrar med det jeg kan.

Jobbe i Transtema

Er du interessert i å jobbe i Transtema?

Hold øye med vår karrièreside for å se ledige stillinger.