sm md lg xl xxl

Vår bærekraftstrategi


Vi sikrer at nettverket fungerer døgnet rundt, hele året, over hele landet. Med denne oppgaven har vi også et stort ansvar for at vår virksomhet drives på en bærekraftig måte. Dette ansvaret omfatter alle ansatte, leverandører, partnere og andre interessenter i økosystemet vårt som sammen gjør oss i stand til å oppfylle våre kundeløfter og mål.

Globale mål er grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid 

FNs bærekraftsmål, Agenda 2030, danner sammen med FNs Global Compact grunnlaget for Transtemas bærekraftsarbeid og er dermed en sentral del av vår bærekraftstrategi. Bærekraftsmålene vi etablerte i 2020 er i tråd med bærekraftsmålene, og for oss er det åpenbart å strekke buen ytterligere ved å bli med i Business Ambition for 1,5 C. 

Vi jobber kontinuerlig med ulike prosjekter for å minimere vårt negative fotavtrykk på miljøet. For ytterligere å understreke dette har vi signert Science Based Target-initiativet, som samsvarer godt med våre høye mål. 

Vi har også en bredere tilnærming til spørsmål om samfunnsengasjement, sårbarhet, inkludering og likestilling. Selvfølgelig gjennom ulike interne prosjekter for våre ansatte, men også gjennom ulike tiltak for de mest sårbare i samfunnet. Et eksempel på dette er samarbeidet er med organisasjonen Stadsmissionen.