sm md lg xl xxl

Våre medarbeidere


Våre ansatte er vår viktigste ressurs. For at de skal trives hos oss, så er vi opptatt av å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø. Sunne verdier, et sterkt kundefokus og et stort engasjement går som en rød tråd gjennom virksomheten. Dette kommer våre kunder, våre ansatte og oss som selskap til gode.

Vårt mål er å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver 

Vi er en trygg og sikker arbeidsplass med en kultur basert på ansvar, respekt og innovasjon. Det handler om å utnytte medarbeidernes styrker og ulikheter. Vi ønsker å sikre at alle har mulighet til å utvikle seg og vokse med sine oppgaver. For å nå våre mål tilbyr vi alle ansatte coaching og opplæring. Vi tilbyr også trygge ansettelsesformer, fokus på velvære, fleksible arbeidstidsmodeller og markedsbaserte pensjonsavtaler og forsikringer.

Bærekraftige medarbeidere er avgjørende for vår suksess

Vår ambisjon er at alle ansatte skal finne en god balanse mellom jobb og fritid. Det bidrar til både arbeidsglede og meningsfull fritid. Et bærekraftig arbeidsmiljø handler om å gi både frihet og ansvar. Våre retningslinjer setter retningen for vårt arbeid. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og jobber for å nå konsernets mål, nøkkeltall og ha en nullvisjon for alvorlige arbeidsulykker. Våre verdier «Tenk nytt», «Vis respekt» og «Ta ansvar» er også viktige i dette arbeidet.

Et likestilt samfunn starter i det små

Alle skal føle seg inkludert og respektert på arbeidsplassen sin. Selvfølgelig er det lik lønn for likt arbeid og like muligheter uavhengig av kjønn, bakgrunn og etnisitet. Vi ser fordelen i møter mellom ulike perspektiver og mellom medarbeidernes kunnskap og erfaringer.

Vår ambisjon

Transtema ønsker å tilby en trygg arbeidsplass. En virksomhet som skaper engasjerte og kompetente medarbeidere hvor alle er involvert og bidrar med ulike erfaringer i hele konsernet.

Viktige aspekter

 • En trygg og sikker arbeidsplass (Fysisk, sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø) 
 • Verdidrevet bedriftskultur
 • Eksternt tilpasset kompetanseutvikling
 • Mangfold og inkludering

Mål 2030

 • Bransjens mest attraktive arbeidsgiver 
 • Likeverdig ledelse 

Prioriterte aktiviteter

 • Opplæring av ledere og medarbeidere
 • Årlig medarbeiderundersøkelse
 • Risikovurderinger av nye arbeidstrinn
 • Målrettet arbeid for å øke kvinneandelen
 • Aktivt arbeid for økt mangfold og inkludering
 • Kulturkomitè

Agenda 2030

Gjennom aktivt arbeid for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet, både når det gjelder sosiale, organisatoriske og fysiske faktorer, bidrar vi til trivsel, personlig utvikling og god helse blant alle våre ansatte. 

Gjennom kontinuerlig opplæring og kompetanseutvikling bidrar vi til personlig utvikling av våre ansatte, samtidig som vi tilpasser selskapet til stadig skiftende kunnskapsbehov. 

Gjennom utdanning, kulturendringer og målrettet rekrutteringsarbeid bidrar vi til økt mangfold i Transtema og vår bransje. 

Gjennom sunne arbeidsforhold sikrer vi en trygg og utviklende arbeidsplass for alle.