sm md lg xl xxl

Våre medarbeidere


Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. For å sikre at de har det bra og trives hos oss, legger vi vekt på å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø med et åpent og inkluderende klima. Sunne verdier, et sterkt kundefokus og stort engasjement går som en rød tråd gjennom virksomheten. Dette gagner våre kunder, våre medarbeidere og oss som selskap.

Installerar elbilsladdare för laddinfrastruktur

Vårt mål er å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver 

Vi er en trygg og sikker arbeidsplass med en kultur basert på ansvar, respekt og innovasjon. Det handler om å utnytte medarbeidernes styrker og ulikheter. Vi ønsker å sikre at alle har mulighet til å utvikle seg og vokse med sine oppgaver. For å nå våre mål tilbyr vi alle ansatte coaching og opplæring. Vi tilbyr også trygge ansettelsesformer, fokus på velvære, fleksible arbeidstidsmodeller og markedsbaserte pensjonsavtaler og forsikringer.

Bærekraftige medarbeidere er avgjørende for vår suksess

Vår ambisjon er at alle ansatte skal finne en god balanse mellom jobb og fritid. Det bidrar til både arbeidsglede og meningsfull fritid. Et bærekraftig arbeidsmiljø handler om å gi både frihet og ansvar. Våre retningslinjer setter retningen for vårt arbeid. Vi jobber systematisk med arbeidsmiljø og jobber for å nå konsernets mål, nøkkeltall og ha en nullvisjon for alvorlige arbeidsulykker. Våre verdier «Tenk nytt», «Vis respekt» og «Ta ansvar» er også viktige i dette arbeidet.

Et likestilt samfunn starter i det små

Alle skal føle seg inkludert og respektert på arbeidsplassen sin. Selvfølgelig er det lik lønn for likt arbeid og like muligheter uavhengig av kjønn, bakgrunn og etnisitet. Vi ser fordelen i møter mellom ulike perspektiver og mellom medarbeidernes kunnskap og erfaringer.

Vår ambisjon

Transtema ønsker å tilby en trygg og inspirerende arbeidsplass som skaper engasjerte og kompetente medarbeidere som alle bidrar med sine erfaringer og perspektiver i hele konsernet.

Viktige aspekter

  • En trygg og sikker arbeidsplass (Fysisk + organisatorisk arbeidsmiljø)
  • Verdibasert bedriftskultur
  • Kompetanseutvikling tilpasset omverdenen
  • Mangfold og inkludering

Mål 2030

  • Likestilt ledelse (50/50 kvinner/menn i ledende stillinger)
  • Medarbeidertilfredshet (eNPS) +10%
  • Bransjeledende i sikkerhetsarbeid

Agenda 2030

Gjennom aktivt arbeid for stadig forbedret arbeidsmiljø, både det organisatoriske og det fysiske, bidrar vi til velvære, personlig utvikling og god helse blant alle våre ansatte.

Gjennom kontinuerlig opplæring og kompetanseutvikling bidrar vi til personlig utvikling hos våre medarbeidere samtidig som vi tilpasser selskapet til stadig endrede kunnskapsbehov.

Gjennom opplæring, kulturfornyelse og målrettede rekrutteringstiltak bidrar vi til økt mangfold innen Transtema og vår bransje.

Gjennom sunne arbeidsforhold og kollektivavtaler sikrer vi en trygg og utviklende arbeidsplass for alle.