sm md lg xl xxl

Vår engasjement


For oss er det en selvfølge å bidra med ressurser, tid og personale for å hjelpe de mest utsatte i vårt samfunn. Vi er overbevist om at vi som selskap kan gjøre stor forskjell ved å hjelpe der det trengs mest.

Stadsmissionen er en trygg partner

For oss er det en selvfølge å bidra med ressurser, tid og personale for å hjelpe de mest utsatte i vårt samfunn. Vi er overbevist om at vi som selskap kan gjøre stor forskjell ved å hjelpe der det trengs mest.

Fokus på utsatte barnefamilier.

Coronakrisen har ført til at andelen fattige i Sverige har økt, og derfor har vi valgt å fokusere hjelpen på utsatte barnefamilier i løpet av vårt første år sammen med Stadsmissionen. Sammen arbeider vi langsiktig ut fra FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Redusert fattigdom, utenforskap og tiltak for økt inkludering og likestilling er noen av de globale målene vi arbeider med.

Stadsmissionen finnes på flere steder i Sverige, noe som åpner muligheten for å engasjere oss og våre ansatte i prosjekter over hele landet. Vi håper at alle våre ansatte vil få anledning til å delta i frivillig arbeid, og det er en selvfølge for oss at det skjer i betalt arbeidstid hvis det er tilfelle.

Gjennom vårt arbeid med forbedret kommunikasjon i hele Sverige bidrar vi med økt inkludering og redusert utenforskap. Ikke bare i tettbebyggde områder, men også i lokalsamfunn og spredtbygd.

Vi har fått forskningsstøtte fra Vinnova som er Sveriges innovasjonsmyndighet, for å delta i forskningsprosjekt som skal gjøre det enklere for boende i spredtbygd gjennom ny teknologi. Et første delprosjekt er å vise at man kan kjøre selvkjørende, elektriske minibusser, som skal testes på den 10 km lange strekningen mellom Storuman og Ensamheten i Region Västerbotten. Vi vil bidra med teknisk kunnskap og forståelse for de kravene som stilles til telekominfrastrukturen i denne type utvikling. Våre ansattes brede kompetanse hjelper til å konstruere og teste tekniske løsninger. I tillegg kan vi bidra med drift og overvåkning av den nye infrastrukturen

Vår ambisjon

Vi vil bidra med sosialt ansvar også utenfor vår kjernevirksomhet. Gjennom samarbeid, initiativ og frivillige innsatser vil vi hjelpe til å løfte de gruppene med dårligste forutsetninger og på den måten bidra til et mer likestilt samfunn.

Viktige aspekter:

 • Levende landbruksbygder
 • Redusert utenforskap
 • Redusert barnfattigdom i Sverige
 • Frivillig innsats

Mål for 2030:

 • Vi skal årlig gjennomføre minst 12 aktiviteter, innen ulike prosjekter, for økt inkludering og redusert utenforskap over hele landet.
 • En årlig aktivitet i hver region for å hjelpe utsatte grupper i samfunnet
 • Minst 25% av våre ansatte skal være engasjerte i de frivillige innsatsene som gjennomføres

Prioriterte aktiviteter:

 • Hovedpartneravtale med Stadsmissionen
 • Frivillig innsats
 • Innsamlinger
 • Samarbeid

Agenda 2030:

Gjennom initiativ og aktiviteter også utenfor vår kjernevirksomhet bidrar vi til redusert barnefattigdom i Sverige.

Gjennom samarbeid og initiativ for å hjelpe personer utenfor arbeidsmarkedet til en ny utdannelse og erfaring som multitekniker bidrar vi til redusert utenforskap.