sm md lg xl xxl

Den 22 oktober 2020 meddelade Transtema följande kompletterande information inför bolagstämma 2021:

Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjerna antagna på årsstämman den 14 maj 2020. I valberedningen ingår:

Per Mellberg, utsedd av Törnäs Invest AB (bolag ägt till 100% av Magnus Johansson)

Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding (bolag ägt till 100% av Göran Nordlund)

Carl Schneider, utsedd av Jonas Nordlund

Sune Tholin, utsedd av sig själv

Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 46% av rösterna och kapitalet i Transtema Group AB (publ). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på Transtemas hemsida, transtema.com

Årsstämman i Transtema Group AB (publ) kommer att hållas den 6 maj 2021. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@transtema.com, eller via brev till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Göteborg senast den 31 januari 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2021 ska inkomma med sådant förslag till styrelsen via e-post till anmalan@transtema.com eller via brev till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, senast den 1 april 2021.

För kontakt med valberedningen kontakta:

Göran Nordlund, styrelsens ordförande, goran.nordlund@4c.se

Bolagsstämmor

Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report