sm md lg xl xxl

Transtema Link

Vi vil bygge Norge på en ansvarlig og bærekraftig måte! Transtema Link er et partnerskaps-program for underentreprenører. Vi skal sikre kvaliteten og ha fokus på HMS og bærekraft i hele leverandørkjeden. Vi tror vi gjør det best sammen.

Hvorfor har vi startet Transtema Link?

Vi mener at gode kunde- og leverandørforhold bygger på langsiktighet, troverdighet og lydhørhet. For oss er det viktig at både vi og våre leverandører driver en bærekraftig og ansvarlig virksomhet.

For å sikre at vi når våre mål for Bærekraft, HMS og sikre kvalitet i hele verdikjeden, ønsker vi å jobbe med et partnerskapsprogram.

Vi har siden 2022 hatt godkjente SBTi-mål, og våre mål er å:

  • Nå netto null fossil CO2 i 2030 i vår egen virksomhet.
  • Halvere utslippene av CO2e fra våre leverandører innen 2030.

Målet er at vi gjennom Transtema Link skal kunne nå våre bærekraftsmål sammen med dere som underleverandører.

Hvorfor bør dere bli Transtema Link-partner?

Som underleverandør gjør et Transtema Link-partnerskap det mulig for dere å:

  • Levere til større kunder
  • Få rabatter og fellesavtaler for innkjøp
  • Få kontinuerlig og relevant opplæring
  • Utvikle deres kvalitets-, sikkerhets- og bærekraftarbeid
  • Være en del av et fellesskap hvor vi kan utveksle tips og erfaringer med hverandre.

Hvem kan bli Transtema Link-partner?

Et Transtema Link-partnerskap krever en seriøs forpliktelse og evnen til å levere på forventede krav. Det betyr at dere må arbeide aktivt med bærekraft, HMS og kvalitet.

Kontakt oss om du vil vite mer om Transtema Link